Stulecie Targów Wschodnich we Lwowie. Część 7

Pomyślne wyniki gospodarcze państwa polskiego w 1936 roku dawały podstawy do optymistycznej prognozy na rok następny. Zarząd Targów Wschodnich już w styczniu rozpoczął kampanię organizacji kolejnych XVII Międzynarodowych Targów Wschodnich. W tymże 1937 roku Polskie Towarzystwo Politechniczne obchodziło 60-letni jubileusz … Więcej

Wiosna ludów w Stanisławowie. Część 3

Rewolucyjne wydarzenia 1848 roku szybko wymknęły się spod kontroli. Monarchia składała się z wielu narodów i każdy dążył do niezależności. Niebawem polityczna mapa imperium została gęsto zasiana „gorącymi punktami”. Niespokojnie było również w Galicji.

Festiwal niepodległości

Jako pierwsze, już w … Więcej

Kościół w Hodowicy woła o pomoc

Co roku wiosną mieszkańcy podlwowskiej wsi Hodowica wychodzą na sprzątanie terenu wokół dawnego kościoła pod wezwaniem Wszystkich Świętych. Ich marzeniem jest odnowienie świątyni, niegdyś perły ówczesnej architektury lwowskiego baroku z XVIII wieku na dawnych Kresach. Miejsce to było znane przed … Więcej

Legendy starego Stanisławowa. Część 42

Dwie dzwonnice

Tymczasowa dzwonnica kolegiaty z 1932 roku dotrwała do naszych dni, z archiwum autora

Po lewej stronie od dawnej kolegiaty stanisławowskiej, obecnie Muzeum Sztuki Przykarpacia, stoi wspaniała barokowa dzwonnica. Wzniesiono ją w 1744 roku, rozebrano w 1960 i ponownie … Więcej

W kręgu kardynała Mariana Franciszka Jaworskiego. Część 2

Kościół rzymskokatolicki na terenie obwodu czerniowieckiego w latach 1945–1991

Pozbawienie rejestracji ks. Franciszka Krajewskiego

Komitet zarejestrowano, jednak ks. Franciszek Krajewski w 1958 roku został na dwanaście lat usunięty z rejestracji państwowej, przez co stracił prawo do oficjalnego wykonywania władzy kapłańskiej. … Więcej

U Polaków koło Kudaku

W całej okolicy i na stepach nie było widać żywego ducha, na rzece ani jednej czajki, bo już nie mogły płynąć do Siczy inne, jak te jedynie, które pan Grodzicki przez Kudak przepuścił a pan Grodzicki umyślnie odciął Zaporoże Więcej

Norwid a Kresy. Część 1

W 200. rocznicę urodzin Cypriana Norwida

Rozmowa Anny Gordijewskiej z Mariuszem Olbromskim – literatem, muzealnikiem, animatorem działań kulturalnych.

Fotografia Norwida. Autor J. Delintraz 1861 Biblioteka Narodowa

Nasza rozmowa odbywa się z okazji 200. rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida. Rok 2021 Więcej

Huculszczyzna i Podkarpacie na starych pocztówkach

W bibliotece miejskiej w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie) w ramach obchodów Dnia Miasta została otwarta wystawa i prezentacja albumu pocztówek o Huculszczyźnie i sąsiednich terenach z pierwszej połowy XX wieku ze zbiorów Piotra Korpaniuka.

Fot. Danuta Stefanko (CKPiDE)

Autor pochodzi z … Więcej

Gra terenowa „Przygody chłopaka z Bogdanówki”

Za nami kolejna gra terenowa „Uliczkami Lwowa”. Tym razem lwowska młodzież chodziła po mieście w poszukiwaniu wskazówek dotyczących „chłopaka z Bogdanówki” – Kazimierza Górskiego – jednego z najwybitniejszych polskich trenerów piłki nożnej, pochodzącego z tej dzielnicy Lwowa.

Cztery czteroosobowe drużyny … Więcej