Plac zabaw dla dzieci polskiej wsi Łanowice

Dzieci polskiej wsi Łanowice, położonej koło Sambora w obwodzie lwowskim, odwiedził święty Mikołaj. Zimowy dobroczyńca przywiózł tam dużo prezentów oraz uczestniczył w otwarciu i poświęceniu placu zabaw.

We wsi Łanowice mieszka ponad 650 Polaków. W tym dniu prawie 160 dzieci razem z rodzicami zgromadzili się w Sanktuarium św. Mikołaja i Najświętszej Maryi Panny Saletyńskiej, ażeby przywitać św. Mikołaja. Uczniowie szkoły i przedszkolaki otrzymali słodkie prezenty. Wśród najbliższych pomocników św. Mikołaja była konsul generalny RP we Lwowie Eliza Dzwonkiewicz, która przywitała najmłodsze pokolenie Łanowic. W uroczystości uczestniczył też Walery Tracz, prezes TKPZL oddział w Łanowicach.

Dalej św. Mikołaj poprowadził wszystkich na nowy plac zabaw, który Eliza Dzwonkiewicz uroczyście otworzyła, a poświęcił go ks. Tomasz Krzemiński, proboszcz parafii.

– Teraz w Łanowicach jest bardzo dużo malutkich dzieci – powiedziała dla Kuriera Galicyjskiego Maria Martynowicz, mieszkanka tej wsi. – Ten plac jest zabezpieczony, będzie bezpieczny dla dzieci. Dziękujemy serdecznie, że wykorzystano możliwość zrobienia tego placu zabaw, dzieci będą mogli i mieli gdzie się bawić. Będą oczywiście mogli korzystać z tego placu jak tylko będzie ciepło, bo teraz jest zima. Jest też blisko przedszkole i też będzie mogło korzystać z tego placu. Więc jesteśmy bardzo zadowoleni. Dzieciaki mają atrakcję i są bardzo szczęśliwi.
fot. Konstanty Czawaga / Nowy Kurier Galicyjski

Nowy plac zabaw powstał na terenie przykościelnym.

– Na terenie parafii już od dłuższego czasu, od wielu lat znajduje się przedszkole – wyjaśnił ks. Tomasz Krzemiński. – Cieszymy się z tego, że mamy dzieci w wiosce, że te dzieci też u nas znajdują dach nad głową, mogą się rozwijać. Mieliśmy plac zabaw, ale ze względu na czas zaczął się rozpadać, było poważne niebezpieczeństwo, że dzieci zamiast miło spędzić czas mogą sobie zrobić krzywdę. Dlatego szukaliśmy możliwości naprawy tego placu zabaw i tu z inicjatywą wyszła pani konsul. Bardzo życzliwa tej wspólnocie polskiej w Łanowicach. Ona zaproponowała nam możliwość stworzenia nowego placu zabaw. Bardzo się cieszymy, że mamy teraz to miejsce, gdzie bezpiecznie będziemy mogli przeprowadzać dzieci z przedszkola, ale nie tylko. Bo to miejsce będzie służyło wszystkim dzieciom z naszej wioski, które bardzo chętnie tutaj przy kościele zawsze spędzają czas, a teraz będą się mogli też bezpiecznie pobawić.

fot. Konstanty Czawaga / Nowy Kurier Galicyjski

Pani Konsul Eliza Dzwonkiewicz w wywiadzie dla Kuriera Galicyjskiego zaznaczyła:

– Ja się bardzo cieszę, że tutaj na terenie kościoła, gdzie też znajduje się przedszkole, do którego uczęszczają dzieci narodowości polskiej, powstał nowy plac zabaw. Teraz, zimą oczywiście dzieci będą korzystać troszeczkę mniej, ale już od wiosny, przez całe lato i zawsze wtedy, kiedy tylko będzie aura sprzyjała, będą mogły tu przychodzić, bawić sie, cieszyć. Jest to miejsce bezpieczne, dlatego że ono ma też nowoczesne podłoże, które chroni przed bolesnymi upadkami. Wszystko jest atestowane. Mamy też tutaj firmę, która wykonała te prace bardzo dobrze, bardzo szybko i w bardzo wysokiej jakości, tak że naprawdę bardzo się cieszę. A plac zabaw został sfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych, z pomocy rozwojowej i będzie służył polskiej społeczności wsi Łanowice.

Konstanty Czawaga

Source: Nowy Kurier Galicyjski