Rok Stanisława Lema we Lwowie

W tym roku obchodzimy 100. rocznicę urodzin Stanisława Lema, urodzonego we Lwowie, polskiego pisarza, filozofa, futurologa. Sejm RP ustanowił 2021 Rokiem Stanisława Lema. Środowiska kulturalne Lwowa również wybrały Lema patronem miasta.

Stanisław Lem

Lwowianie pamiętają o Stanisławie Lemie. Na budynku przy dawnej ulicy Brajlowskiej 4, dziś Łepkoho, gdzie Lem spędził lata dziecięce, zostanie umieszczona tablica pamiątkowa.

Jesienią tego roku we Lwowie planowany jest również kongres futurologów. A w miejscu dawnej zajezdni tramwajowej ma też powstać plac imienia Stanisława Lema z nową kreatywną przestrzenią.

Rada Miasta Lwowa 25 marca 2021 roku zatwierdziła program upamiętniający rocznicę wybitnego mieszkańca Lwowa, jednego z najbardziej znanych pisarzy science fiction i futurologów w historii świata.

Program został opracowany wspólnie przez zespół naukowców, artystów, pisarzy, menadżerów kultury miasta Lwowa i obejmuje szereg imprez, które będą odbywać się na terenie miasta, m.in.:

✔ rozpoczęcie przebudowy placu u zbiegu ulic Sacharowa i Witowskiego, po prawej od dawnych hangarów zajezdni tramwajowej i po ukończeniu prac nadanie mu imienia Stanisława Lema.
✔ urządzenie skweru imienia Ijona Tichego. W tym celu wyznaczono przestrzeń na terenie dawnej zajezdni tramwajowej od strony ulicy Bohaterów Majdanu.
✔ stworzenie tematycznego, rocznicowego muralu na ścianie dawnej stacji kompresorowej.
✔ zorganizowanie „Kongresu Futurologicznego”. Jest to międzynarodowy projekt na dużą skalę, którego celem jest zaktualizowanie zagadnień z dziedziny zrozumienia i próby planowania przyszłości.

Lem w szkolnym mundurku Lwów 1934✔ organizacja wykładów i prelekcji w placówkach oświatowych (szkoły, biblioteki, muzea)
✔ specjalny projekt poświęcony literaturze science fiction im. Stanisława Lema na lwowskim Forum Wydawców
✔ realizacja projektu „Niezapomniane nazwiska literackiego Lwowa: Stanisław Lem” (w ramach projektu Lwów Miasto Literatury)
✔ realizacja projektu „Miasta Lema” wspólnie z Urzędem Miasta Krakowa – miasta literatury UNESCO
✔ realizacja projektu dotyczącego historii rodziny Lemów w Muzeum Pamięci Reżimów Totalitarnych
✔ montaż tablicy pamiątkowej na domu, w którym mieszkał Lem (Łepkoho 4)
✔ zorganizowanie konferencji „Miasto. Technologia. Trauma” wspólnie z Centrum Historii Miejskiej
✔ przeprowadzenie konkursu refleksji artystycznych nad twórczością Lema wśród artystów (Lwowski Miejski Ośrodek Sztuki)

Stanisław Lem urodził się we Lwowie 13 września 1921 roku. Po wojnie wraz z rodziną przeniósł się do Krakowa. O Lwowie jednak nie zapomniał. W jego autobiograficznej powieści „Wysoki Zamek” znajdziemy wiele sentymentalnych wspomnień.