Stowarzyszenie Instytut Kresów Rzeczypospolitej wyróżnił „Nowy Kurier Galicyjski”

Zarząd i Komisja Edukacji Stowarzyszenia Instytut Kresów Rzeczypospolitej w Warszawie przyznali w tym roku wyróżnienia i nagrody dla polskich działaczy Ziemi Lwowskiej za propagowanie i kultywowanie kultury polskiej.

Podczas niedawnej wizyty do Lwowa delegacji SIKRP Zygmunt Grochowski, prezes Stowarzyszenia i były dyplomata spotkał się z duchowieństwem, wykładowcami wyższych uczelni, nauczycielami oraz działaczami polskich towarzystw i organizacji. Podziękował za trud i poświęcenie w pracy społecznej i zawodowej na rzecz propagowania polskiego dziedzictwa narodowego.

Puchar i Dyplom Uznania Stowarzyszenia Instytut Kresów Rzeczypospolitej otrzymały: Liceum im św. Marii Magdaleny, Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, Polskie Towarzystwo Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie, „Dom Pielgrzyma” w Brzuchowicach oraz redakcja „Nowego Kuriera Galicyjskiego”. Wśród osób wyróżnionych przez Dyplomy Uznania SIKRP jest też szereg naszych dziennikarzy.

Dziękujemy!

W imieniu Redakcji

Konstanty Czawaga

Source: Nowy Kurier Galicyjski