Kamera Ratusz Lwowski

Kamera umieszczona w jednej z lwowskich restauracji. Widok na wejście do lwowskiego ratusza oraz południową część lwowskiego rynku.
 

© webcam.guru.ua