Ze Lwowa zaczęto wywozić odpady

Dzisiaj, 23 czerwca, w siedzibie Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej odbyło się spotkanie z firmami, które zajmują się wywozem ze Lwowa odpadów komunalnych, podczas którego między innymi opracowano trasy wywozu stałych odpadów komunalnych z miasta.
Source: ZIK