Ze Lwowa do Polski wywieziono chore onkologicznie dzieci

Prawie 40 dzieci ze zdiagnozowanymi chorobami onkologicznymi i onkohematologicznymi, które były leczone w Zachodnioukraińskim Specjalistycznym Centrum Medycznym dla Dzieci wywieziono na leczenie do Polski.

Dzieci ewakuowano przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP we Lwowie autobusem, a ciężko chore dzieci – Pojazdami Medycyny Katastrof m. Lwowa.

Źródło: Zaxid.net

Source: Nowy Kurier Galicyjski