Wystawa „I OTWORZYŁO SIĘ NIEBO…”

Instytut Polonika oraz Muzeum Łazienki Królewskie serdecznie zapraszają na otwarcie multimedialnej wystawy poświęconej konserwacji i restauracji iluzjonistycznych fresków Franciszka Ecksteina w cerkwi garnizonowej śś. Apostołów Piotra i Pawła – dawnym kościele jezuitów we Lwowie.

Wystawa „I OTWORZYŁO SIĘ NIEBO…” została objęta honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego oraz Ambasadora Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej Wasyla Zwarycza.

Wernisaż wystawy: 28.04 o godz. 11:00.
Stajnie Kubickiego, Muzeum Łazienki Królewskie, ul. Agrykola 9, Warszawa
Ekspozycja otwarta dla zwiedzających 28.04-28.06.2023 r.
Wystawa z elementami wirtualnej rzeczywistości (VR)

Prezentowana wystawa „I otworzyło się niebo… konserwacja i restauracja iluzjonistycznych fresków Franciszka Ecksteina w cerkwi garnizonowej świętych Apostołów Piotra i Pawła – dawnym kościele jezuitów pod wezwaniem śś. Piotra i Pawła we Lwowie” jest okazją do zapoznania się z niezwykłymi umiejętnościami konserwatorów dzieł sztuki – „lekarzy zabytków” – mówi Dorota Janiszewska-Jakubiak, dyrektor Instytutu Polonika. – Wystawa jest swego rodzaju zaproszeniem za kulisy ich pracy, odsłania złożony proces ratowania zabytkowych malowideł, który zwykle pozostaje niewidoczny dla oka laika. Niezwykle żmudne i skomplikowane zabiegi konserwatorskie prowadzone były przez dziewięć lat, siłami polsko-ukraińskiego zespołu specjalistów pod kierownictwem dr. Pawła Bolińskiego z Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Zabytkowe freski znajdują się w dawnym kościele jezuitów (obecnie cerkwi garnizonowej Ukraińskiej Cerkwi greckokatolickiej), którego dzieje odzwierciedlają niełatwe losy Lwowa i jego mieszkańców w drugiej połowie XX wieku. Mam nadzieję, że dzięki tej wystawie uda się przybliżyć mało znaną historię tego miejsca związanego m.in. ze znakomitymi rodami Sieniawskich, Jabłonowskich i Dzieduszyckich. Nie sposób dziś nie wspomnieć bez emocji, że we lwowskiej cerkwi garnizonowej – historycznym kościele jezuitów – niemal co dzień odbywają się pogrzeby żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy, poległych w obronie swojej ojczyzny i całej Europy przed moskiewskim barbarzyństwem, a dla Bohaterów Ukrainy „otwiera się niebo” – podkreśla dyrektor Dorota Janiszewska- Jakubiak.

Franciszek Eckstein był w Polsce prekursorem tzw. malarstwa kwadraturowego i iluzjonistycznego, charakterystycznego dla epoki baroku. Jego malarstwo, jak mówi dr Paweł Boliński, konserwator zabytków, kurator wystawy. – Polegało na przedłużeniu istniejącej architektury kościoła poprzez namalowanie kolejnych iluzjonistycznych poziomów architektury otwierających się najczęściej na niebo. Było to malarstwo najwyższej klasy doprowadzone do perfekcji przez Andrea Pozzo, tworzącego kilkadziesiąt lat wcześniej przed Ecksteinem. – podkreśla kurator.

Prace badawcze dotyczące malowideł trwają od ponad dekady. Do czasu badań konserwatorskich nikt nie znał skali zniszczeń ani trudności z wiązanych z pracami ratunkowymi. Jak zaznacza dr Paweł Boliński – Musieliśmy opracować nowe i zmodyfikować istniejące metody konserwatorskie tak aby mogły się sprawdzić w tym konkretnym obiekcie. Pracowaliśmy w oparciu o metodę Ferroni Dini, wykorzystując ją do usuwania przemalówek i neutralizacji soli, nanowapno użyliśmy do konsolidacji warstwy malarskiej zaś substancje błonotwórcze do odsalania i doczyszczania fresku. Są to tylko niektóre z metod stosowanych przez nas.

Na wystawie będzie można zobaczyć wielkoformatowe wydruki fresków pokazujące etapy sprzed, w trakcie i po konserwacji. Dodatkowym ważnym elementem ekspozycji jest animacja oraz film VR, dzięki któremu uczestnik wystawy będzie mógł przenieść się choć na chwilę do świątyni we Lwowie.

Zachowanie dziedzictwa, jego opracowanie i popularyzacja są jednym z filarów każdego społeczeństwa. – mówi Marianna Otmianowska, p.o. dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie. – Wystawa „I otworzyło się niebo…” w sposób kreatywny i inspirujący pokazuje ten pracochłonny proces odtwarzania zabytkowych malowideł i to jak wygląda praca przy tak dużym i ważnym przedsięwzięciu. Również miejsce – Stajnie Kubickiego, w których prezentowana jest ekspozycja, są niezwykłym przykładem obiektu zabytkowego otwartego na nowo po długich pracach rewitalizacyjnych i konserwatorskich. Ta koincydencja jest niepowtarzalną okazją dla zwiedzających na doświadczenie tych dwóch ekspozycji jednocześnie.

Wystawa została przygotowana w trzech językach: polskim, ukraińskim i angielskim.

Ekspozycja „I OTWORZYŁO SIĘ NIEBO…” otwarta dla zwiedzających od 28.04.2023 do 28.06.2023 r., wstęp bezpłatny.

Kurator wystawy: dr Paweł Boliński

Autorki opracowania graficznego wystawy: dr hab., prof. ASP Barbara Kowalewska, dr hab. Monika Rzepiejewska-Mroczek

Współorganizator wystawy: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.

Partnerzy wystawy:
Województwo MAŁOPOLSKA, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Kulturowego KON-TAKT, Kościół Garnizonowy Świętych Apostołów Piotra i Pawła we Lwowie

Patroni medialni:
Polskie Radio S.A., Polskie Radio dla Zagranicy, Polskie Radio dla Ukrainy, Kurier Galicyjski, TVP Kultura

Krótka historia kościoła:

Kościół pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła we Lwowie w Ukrainie zbudowany został w latach 1610–1635 według projektu Giacoma Briana. W XVIII w. do Lwowa przybył Franciszek Eckstein (1689–1741), który wykonał na kolebkowym sklepieniu kościoła kompozycję malarską poświęconą dwóm apostołom: św. Piotrowi i św. Pawłowi. Artysta zmarł w czasie realizacji prac. Ukończył je syn artysty, Sebastian Eckstein.

Na sklepieniu w prezbiterium, wśród obłoków i aniołów, przedstawiony został św. Paweł jako apostoł narodów. Poniżej głównej postaci apostoła, na zamykającej prezbiterium od zachodu konsze, ukazano w rozbudowanej wielopostaciowej kompozycji alegorie czterech kontynentów, zgrupowanych wokół globu ziemskiego. Dekoracja nawy głównej znajdująca się pomiędzy gurtami, w iluzjonistycznej rozbudowanej architektonicznej ramie, przedstawia trzy samodzielne kompozycje figuralne: od strony prezbiterium ukazany został św. Piotr głoszący w świątyni Ewangelię, pośrodku, na tle nieba, Chrystus przekazujący św. Piotrowi klucze do Królestwa Niebieskiego, w otoczeniu adorujących aniołów i cnót teologicznych. Ostatnia scena to uzdrowienie chromego przez św. Piotra. Na sklepieniu nawy zachowała się również sygnatura autora Frantz. Egstein. Civis Brunensis. / Pictor. et Architect: Pinxit. Anno. Dni. 1740.

Kościół był remontowany w latach 20. i 30. ubiegłego stulecia. Następnie bardzo podupadł, częściowo na skutek zniszczeń w czasie II wojny światowej, częściowo z uwagi na brak opieki w czasach Związku Sowieckiego. Od 1959 roku mieścił się w nim magazyn lwowskiej biblioteki im. Wasyla Stefanyka, która przejęła m.in. zbiory Ossolineum. W 2011 roku kościół został przekazany Cerkwi greckokatolickiej jako cerkiew garnizonowa. Rok później, w 2012 roku, pracownicy Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie rozpoczęli pod kierunkiem dr. Pawła Bolińskiego żmudny proces ratowania zabytku. Zorganizowano międzynarodowy, interdyscyplinarny zespół złożony z przedstawicieli kilku instytucji i niezależnych specjalistów z Polski, Ukrainy oraz Włoch. Prace przy sklepieniu nad prezbiterium zostały sfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i miejscową parafię.

Instytut POLONIKA włączył się w organizację prac konserwatorskich w 2018 roku. Do końca 2021 roku udało się sfinansować i wykonać pełną konserwację malowideł o powierzchni ok. 1300 m2 na sklepieniu nawy głównej.

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA jest wyspecjalizowaną, państwową instytucją kultury powołaną w 2017 roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego. Instytut prowadzi projekty o charakterze konserwatorskim, naukowo-badawczym, edukacyjnym i popularyzatorskim. Dzięki nim zachowywane są materialne świadectwa naszych dziejów, przywracana jest pamięć o ważnych dla współczesnych Polaków osobach oraz istotnych faktach historycznych.

źródło: Instytut Polonika

Source: Nowy Kurier Galicyjski