Władze Lwowa przekazały wywóz z miasta odpadów do 2019 roku w ręce władz obwodowych

Deputowani Rady Miasta Lwowa na sesji w dniu 29 czerwca przekazali Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej do 30 czerwca 2019 roku uprawnienia w sprawach gromadzenia, składowania, wywozu i składowania odpadów komunalnych.
Source: ZIK