Wielkanocne życzenia Pary Prezydenckiej RP dla wiernych obrządków wschodnich

Szanowni Państwo!

W radosnym, świątecznym czasie Paschy Chrystusowej serdecznie pozdrawiamy wszystkich duchownych i wiernych Kościoła prawosławnego, Kościoła greckokatolickiego oraz innych Kościołów wschodnich w naszym kraju. Proszę przyjąć najlepsze życzenia wielkanocne.

Święta Wielkiej Nocy krzepią serca, napełniają ufnością, przynoszą pokój. Niech paschalne przesłanie o zmartwychwstaniu – o zwycięstwie dobra nad złem! – będzie dla nas wszystkich źródłem duchowej siły i niech łączy nas w solidarną wspólnotę.

Tradycja wschodnia jest częścią polskiej religijności, historii i kultury. Nasz kraj od wieków był miejscem spotkania Zachodu i Wschodu. Również dziś obywatele Rzeczypospolitej różnych wyznań i tradycji żyją w zgodzie, spokoju i wzajemnym szacunku.

Z tym większym współczuciem patrzymy na dramat Ukrainy, broniącej się przed brutalną agresją Rosji. To już drugie Święta Wielkanocne, które przeżywamy razem, solidarnie, z uchodźcami wojennymi z Ukrainy – ofiarami rosyjskiej agresji. Wsparcie potrzebującym braciom i siostrom z Ukrainy niesie z wielkim zaangażowaniem całe nasze społeczeństwo, w tym także Kościoły i wspólnoty religijne w naszej ojczyźnie.

Gorąco dziękujemy za otwarte serca, za wszystkie gesty solidarności. To wspaniałe świadectwo ofiarności i chrześcijańskiej miłości bliźniego.

Życzymy Państwu radosnego, spokojnego i miłego przeżywania Świąt Wielkanocnych w rodzinnym gronie, wśród bliskich i przyjaciół. Niech nadzieja, optymizm i wiosenny nastrój zapanują w Państwa domach. Życzymy Państwu zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!
Alleluja!

źródło: prezydent.pl

Source: Nowy Kurier Galicyjski