Tablety dla uczniów lwowskiej Magdusi

Chociaż rok szkolny skończył się nie tak dawno, polskie szkoły we Lwowie już przygotowują się do nowych wyzwań po wakacjach. Trwająca wojna na Ukrainie spowodowała brak podręczników w języku polskim dla uczniów Liceum nr 10 im. Św. Marii Magdaleny we Lwowie. Na pomoc polskiej placówce oświatowej przyszli darczyńcy z Legnicy.

Fundacja Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy wsparciu finansowym Fundacji PKO BP przekazała uczniom 35 tabletów, powerbanki oraz materiały dydaktyczne. Jest to odpowiedź na problemy, z którymi w czasie wojny borykała się szkoła.

– Z powodu wojny podręczniki dla piątej klasy nie były wydrukowane. Mieliśmy je tylko w wersji elektronicznej. A nauczyciel w klasie potrzebuje podręcznika, dziecko w domu potrzebuje podręcznika. Z telefonu jest źle korzystać – powiedziała Wiera Szerszniowa, dyrektor Liceum nr 10 im. Św. Marii Magdaleny we Lwowie. – Teraz dla całej kasy otrzymaliśmy tablety, które mają już wgrane podręczniki elektroniczne dla każdego dziecka. Będą z nich korzystać uczniowie piątej klasy. Więc nauka teraz będzie szła całkiem inaczej – dodała dyrektor szkoły.

Legnicka Fundacja już od lat współpracuje z polskimi placówkami oświatowymi na Ukrainie. Po wybuchu pełnowymiarowej wojny organizacja wraz z Fundacją Pogoni Lwów zaangażowała się też w pomoc ofiarom rosyjskiej inwazji. W tym roku darczyńcy z Legnicy ufundowali również nowy sztandar dla Liceum nr 3 imienia Św. Królowej Jadwigi w Mościskach, jednej z sześciu polskich szkół ogólnokształcących na Ukrainie.

– Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna już od lat współpracuje ze szkołami na Ukrainie. To wszystko w ramach dolnośląskiego klastra edukacyjnego – powiedziała Aleksandra Jurkiewicz, prezes Fundacji Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. – Staramy się wspierać szkolę nie tylko w formie przekazania rzeczy, ale też wymiany praktyk. Staramy się wpierać szkoły z długoletnią tradycją. Te piękne idee wsparcia Polonii, patriotyzmu, pielęgnowania tradycji polskich są bliskie naszemu sercu, dlatego tak chętnie ze sobą współpracujemy – dodała prezes fundacji.

Liceum nr 10 im. Św. Marii Magdaleny to jedna z dwóch placówek oświatowych we Lwowie z polskim językiem nauczania. Przez lata zdobywają tu wiedze kolejne pokolenia Polaków mieszkających we Lwowie.
fot. Karina Wysoczańska

 

Source: Nowy Kurier Galicyjski