SBU zlikwidowała rozległą sieć przemytu i sprzedaży broni

SBU zlikwidowała rozległą sieć przemytu i sprzedaży broni
Organizacja przestępcza zajmująca się przemytem, produkcją i sprzedażą broni palnej oraz amunicji, zorganizowana przez mieszkańców wielu regionów Ukrainy, została zlikwidowana przez kontrwywiad i śledczych Służby Bezpieczeństwa Ukrainy.

Source: Wschodnik