Ruszyła kampania informacyjna „Dziedzictwo bez granic” Instytutu Polonika

13 lipca Instytut Polonika rozpoczął kampanię informacyjną „Dziedzictwo bez granic”, której towarzyszyć będzie wakacyjny konkurs z nagrodami. Działanie ma na celu popularyzowanie wiedzy na temat polskich śladów poza granicami kraju.

Instytut Polonika zainaugurował w marcu 2023 roku działalność portalu poświęconemu polskiemu dziedzictwu kulturowemu za granicą www.baza.polonika.pl

Dzięki temu nowoczesnemu narzędziu użytkownik może nie tylko odszukać ślady polskie za granicą (zewidencjonowano obiekty znajdujące się w 58 państwach), ale również zapoznać się z wieloma ciekawymi informacjami z zakresu m.in. historii, historii sztuki, kultury, konserwacji zabytków czy historii.

Baza jest nieustanne aktualizowana, obecnie znaleźć w niej można: 54 223 wpisów w tym m.in. dokumentację 213 cmentarzy cywilnych, 13 752 kart nagrobków wraz z informacjami o 38 250 osobach na nich spoczywających oraz 359 kart cmentarzy wojennych, a także informacje o 12100 osobach spoczywających na nich. Udostępnionych zostało 350 poloników (z listy liczącej na ten moment 1000 obiektów). Warto podkreślić, iż integralną częścią portalu jest baza grobów i cmentarzy polskich poza granicami kraju, zawierająca informacje o osobach pochowanych na cmentarzach cywilnych oraz katalog polskich grobów i cmentarzy wojennych za granicą. Prace nad jednym z modułów prowadzone były z Departamentem Dziedzictwa Kulturowego i Miejsc Pamięci w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tworzenie katalogu cmentarzy wojennych rozpoczęto w latach 90. XX wieku w Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, a obecnie jest on aktualizowany i rozwijany w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jednym z kluczowych elementów misji Instytutu Polonika jest upowszechnianie wiedzy o polskim dziedzictwie kulturowym znajdującym się poza granicami kraju, dlatego 13 lipca o godz. 12:00 POLONIKA rozpoczęła internetową kampanię informacyjną „Dziedzictwo bez granic”, której celem jest popularyzacja polskiego dziedzictwa za granicą wśród różnych grup wiekowych oraz promowanie edukacyjnego i naukowego profilu portalu www.baza.polonika.pl

Na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, tego dnia można było spotkać wysłanników Instytutu Polonika, którzy rozdawali przechodniom specjalne magnesy zawierające informacje o polonikach znajdujących się poza granicami Polski.

Podczas trwania kampanii odbył się również konkurs wakacyjny, w którym główną nagrodę stanowić będzie kilkudniowa podróż po Litwie, obejmująca zwiedzanie miejsc o wysokiej wartości artystycznej i historycznej związanych ze wspólnym dziedzictwem Polski i Litwy. Konkurs ma na celu zaangażowanie uczestników do poznawania historii Polski i Polaków, której świadectwa w postaci poloników (m.in. dzieł sztuki, budowli, pomników, cmentarzy) zachowały się w wielu krajach na całym świecie.

– Kiedy wybieramy się za granicę, często skupiamy się na kulturze odwiedzanego kraju, po to tam też jedziemy – mówi dr Bartłomiej Gutowski, redaktor naukowy portalu. – Dzięki portalowi baza.polonika.pl chcemy rozbudzić ciekawość w podróżnikach, aby pokazywać rzeczy nieoczywiste, warte poznania. Takie, które mogą opowiadać o naszej wspólnej historii, ale też i lepiej ją rozumieć. Zachęcamy do zgłębiania tych historii. To jest najciekawsze, poznawanie nieznanego. Rozpoczęły się wakacje, więc pomyśleliśmy, że można połączyć przyjemne z pożytecznym. – Konkurs nie jest wymagający, ale to nie znaczy, że będzie łatwo. Jeśli ktoś znajdzie ciekawy polonik, o którym jeszcze nie wiemy, zrobi mu zdjęcie, opisze i wyśle do nas, ma szansę na wygranie głównej nagrody. Liczymy, że dzięki temu konkursowi podróżujący będą z większą uwagą poznawać dane kraje, a dzięki temu również nasz portal wzbogaci się o kolejne polonika. Konkurs kierujemy do wszystkich, również do tych osób, które mieszkają za granicą – dodaje.

– Nagrodą główną jest podróż po najciekawszych miejscach Litwy, w których zachowało się wiele zabytków powiązanych historycznie z dziejami dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów – wyjaśnia Aleksandra Dąbkowska, koordynatorka projektu z Instytutu Polonika. – Wyjazd obejmie m.in. zwiedzanie Wilna, Trok i Kowna. Wybór Litwy jako kraju, do którego zorganizowana zostanie podróż stanowiąca nagrodę główną, był spowodowany bardzo dużą liczbą miejsc związanych z Polską i Polakami oraz niezwykle interesującą – na wielu polach – wspólną historią obu państw, która rozpoczęła się już w XIV wieku – zaznacza.

Procedura konkursu opiera się na dokumentowaniu fotograficznym, opisaniu i przesłaniu do Instytutu Polonika za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie www.baza.polonika.pl/konkurs obiektów (fotografii i opisu) związanych z Polską, które uczestnicy mogą odnaleźć w trakcie swoich zagranicznych, wakacyjnych podróży.
Wszystkie szczegóły Konkursu, Regulamin oraz opis Nagrody znajdują się na stronie www.baza.polonika.pl/konkurs

Konkurs potrwa do 31 sierpnia 2023 roku, ogłoszenie wyników nastąpi 8 września 2023 roku.

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika” jest wyspecjalizowaną państwową instytucją kultury powołaną w 2017 r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego. Instytut prowadzi projekty o charakterze konserwatorskim, naukowo-badawczym, edukacyjnym i popularyzatorskim. Dzięki nim zachowywane są materialne świadectwa naszych dziejów i przywracana jest pamięć o ważnych dla współczesnych Polaków osobach oraz istotnych faktach historycznych.

źródło: Instytut Polonika

 

Source: Nowy Kurier Galicyjski