Renowacja popiersia Adama Mickiewicza w Borysławiu

Instytut Polonika odnawia popersie Adama Mickiewicza w Borysławiu na Ukrainie. Renowacja pomnika odbędzie się we współpracy z władzami miasta.

Popiersie Adama Mickiewicza w Borysławiu zostało odsłonięte 125 lat temu, w 100. rocznicę urodzin pisarza. Jego autorem jest prawdopodobnie Tadeusz Barącz. Pomnik wykonany z brązu sfinansowali pracownicy przemysłu naftowego i ozokerytowego w Borysławiu. Wówczas popiersie poety stało na dziedzińcu miejskiej szkoły żeńskiej, której patronem był Adam Mickiewicz. Z biegiem lat placówka padła w ruiny. W drugiej połowie XX wieku szkołę rozebrano, a popiersie zostało przeniesione do centralnej części Borysławskiego Miejskiego Parku Kultury i Odpoczynku, gdzie znajduje się do dziś.

fot. Instytut Polonika

Obecnie popiersie zostało zdemontowane i przewiezione do pracowni konserwatorskiej we Lwowie. Tu będzie oczyszczone z powłok farby, naprawione i zabezpieczone mikrowoskiem. Powstanie też nowy kamienny postument, odtworzony zgodnie ze zdjęciem obiektu z 1939 roku. Demontaż istniejącej betonowej konstrukcji, oczyszczenie terenu, a następnie zagospodarowanie skweru, na który wróci pomnik po konserwacji, zrealizują i sfinansują władze Borysławia


fot. Instytut Polonika

źródło: Instytut Polonika

Source: Nowy Kurier Galicyjski