Referentem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w sprawie ukraińskiej ustawy edukacyjnej został mianowany Estończyk

Referentem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w sprawie ukraińskiej ustawy edukacyjnej został mianowany Estończyk
Komitet Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (ZPRE) ds. Kultury wskazał referenta, który przygotuje projekt uchwały dotyczącej normy językowej ustawy edukacyjnej.

Source: Wschodnik