Prawda i kłamstwo

W dniach 29 i 31 maja 2023 roku kontynuowaliśmy nasze spotkania sympatyków kultury chrześcijańskiej w domu księży i braci paulistów we Lwowie. W ciągu ostatniego roku udało nam się zrealizować już dziesiąty temat. Tym razem pochyliliśmy się nad Ewangelią według św. Jana, która stanowi jeden z najistotniejszych fundamentów naszej cywilizacji.

Na początku pierwszego i drugiego spotkania, zebraliśmy się jak zwykle w kaplicy przed Najświętszym Sakramentem. Był czas na modlitwę wspólnotową i modlitwę indywidualną w ciszy; na podziękowanie Bogu za otrzymane dary, przeproszenie za grzechy, prośbę o potrzebne łaski i wychwalanie Jego wielkości oraz majestatu. Modliliśmy się również o zakończenie wojny, pomoc wszystkim poszkodowanym i życie wieczne dla poległych.

Uczestnicy spotkania sympatyków kultury chrześcijańskiej , fot. z archiwum autorki

Następnie br. Adam zachęcił nas do szczególnego przeżycia duchowego. Otóż w dwóch odcinkach czasu po półtorej godziny prześledziliśmy całą Ewangelię według św. Jana. Brat Adam zaproponował nam bowiem zaznajomienie się z tym tekstem śledząc obraz filmowy. W ten sposób każdy z nas poznał cały przekaz św. Jana Apostoła, słowo w słowo, od początku do końca – tak, jak został on sporządzony dla pokoleń, które były przed nami, dla nas i wszystkich, którzy po nas przyjdą.

To niezwykle doświadczenie duchowe pozwoliło nam przenieść się w czasy, gdy Jezus Chrystus nauczał i spojrzeć na dylematy jakie mieli ówcześni ludzie – czy Mu zaufać, czy też odrzucić Jego nauczanie. Mogliśmy również zaobserwować manipulację jaka od początku towarzyszyła głoszeniu Ewangelii.

Również dzisiaj mamy podobne dylematy. Czasem nie wiemy kto mówi prawdę, a kto kłamie. Komu zaufać, a kto chce nami manipulować. Ten jednak, kto zachowuje czyste serce, jest miłosierny dla innych, szuka Boga w swoim życiu, dąży do prawdy, cierpi prześladowanie dla sprawiedliwości, modli się – z pewnością otrzyma od Boga łaskę poznania prawdy i umiejętność rozpoznania dobra i zła.

Oprócz pokarmu duchowego, w naszych spotkaniach nie zabrakło też pokarmu dla ciała. Zadbały o to m.in. uczestniczki spotkania Teresa i obie Małgorzaty.

Tak ubogaceni powróciliśmy do naszych domów. Myślę, że w wielu z nas to słowo Boże, które usłyszeliśmy i zobaczyliśmy w formie obrazu, pozostanie dłuższy czas i będzie owocowało dobrem.

Maria Baranowa

Tekst ukazał się w nr 11 (421), 16 – 29 czerwca 2022

Source: Nowy Kurier Galicyjski