Polsko-Ukraińskie Forum Biznesowe na Lwowszczyźnie

Polsko-Ukraińskie Forum Biznesowe na LwowszczyźnieDzisiaj, 17 maja 2018 roku, we Lwowie rozpoczęło się „Polsko-Ukraińskie Forum Biznesowe na Lwowszczyźnie

W imprezie biorą udział przedstawiciele placówek dyplomatycznych, przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy, inwestorzy oraz przedstawiciele Rzeczypospolitej Polskiej, dyrektorzy polskich firm działających na Ukrainie, a także przedstawiciele stowarzyszeń gospodarczych obu krajów.

Uczestnicy Forum będą mogli zapoznać się z procesem produkcyjnym w wiodących przedsiębiorstwach w obwodzie lwowskim. Omówić specyfikę klimatu biznesowego w regionie i na Ukrainie, jak również nawiązać partnerstwo z władzami lokalnymi i przedsiębiorstwami.

Uczestnictwo w Polsko-Ukraińskim Forum Biznesowe ma na celu ułatwienie nawiązywania kontaktów biznesowych, nawiązywanie partnerstwa między przedstawicielami biznesu, władzami i stowarzyszeniami biznesowymi.