Polskie wartości pielęgnują w Kołomyi

Co roku 2 i 3 maja w Kołomyi na Przykarpaciu zwiększa się ruch w polskiej sobotniej szkole im. Stanisława Vincenza. Dzień Polonii i Polaków za Granicą i Dzień Konstytucji 3 Maja – to dni radosne i uroczyste. Dyrekcja, rodzice i dzieci gromadzą się wspólnie, by świętować te wspaniałe daty w dziejach narodu i państwa polskiego.

fot. Liliana Odosij

Dyrektor szkoły i prezes Towarzystwa Kultury Polskiej „Pokucie” Stanisława Kołusenko-Patkowska przedstawiła wykład o tych świętach i jakie mają znaczenie dla nas tu i teraz, kiedy naród ukraiński heroicznie walczy z barbarzyńskim najeźdźcą z „ruskiego miru”, który chce zniszczyć nas oraz wolność i demokrację. Dzięki bratniej pomocy narodu i państwa polskiego Ukraina broni się i nie zostawia żadnej szansy rosjanom na upokorzenie nas, ponieważ jesteśmy innym, wolnym narodem i świat jest z nami.

„Cudny maj”, „Wiwat 3 Maj”, „Wiwat Konstytucja” – ten lejtmotyw święta brzmiał w deklamowanych wierszach i wykonanych piosenkach, w przedstawionych scenkach. Szczególnie udane były występy Bogdany Hryniw, Aliny Odosij, Julii Paraszczuk, Romana Grońskiego. Dzieci wykazały, że prawdziwie kochają Polskę, historię jej walki o niepodległość i jej tradycje. Rodzice i goście byli dumni z młodzieży, która dobrze przygotowała się do uroczystości, wykazując umiłowanie tradycji.
fot. Liliana Odosij

Praca i zaangażowanie Polaków w Kołomyi świadczą, że wierność polskości i tradycjom narodowym stanowi tu wielką siłę i że młodzież polska ma przed sobą dobrą przyszłość.

Świętowanie zakończyło się uroczystym, przygotowanym przez rodziców i dyrektor szkoły poczęstunkiem dla uczniów, którzy uczestniczyli w tej imprezie.

Roman Worona

Tekst ukazał się w nr 9 (421), 16 – 29 maja 2022

Source: Nowy Kurier Galicyjski