Polscy naukowcy zgłaszają ukraińskiego pisarza do literackiej Nagrody Nobla

„Podjęliśmy uchwałę o wysunięciu kandydatury Serhija Żadana do literackiej Nagrody Nobla” – poinformował Komitet Nauk o Literaturze PAN w apelu z 1 marca 2022.

„Żadan – jeden z najwybitniejszych poetów Ukrainy i znakomity prozaik, tłumaczony i nagradzany na świecie – jest w naszej opinii pisarzem noblowskiej miary. Jego głos jako poety pozostaje od lat szczególnie ważny dla Ukraińców” – napisali w imieniu komitetu jego przewodnicząca prof. Anna Łebkowska i prof. Paweł Próchniak.

„Wolna Ukraina w znacznej mierze mówi i myśli słowami Żadana, uważnie ich słucha. Dzisiaj poeta jest w swoim Charkowie. I walczy” – przypomniał komitet.

Wsparcie dla ukraińskiej humanistyki

W apelu z 1 marca 2022 komitet PAN wskazał również, że pomocy potrzebuje całe ukraińskie środowisko naukowe, a szczególnie humanistyka. „Uważamy, że wspólna inicjatywa kilku polskich uczelni (choćby tych, których rektorami i prorektorami są literaturoznawcy) może doprowadzić do stworzenia organizacyjnych podstaw dla prowadzonej na wychodźstwie działalności badawczej i dydaktycznej ukraińskich uczonych – zwłaszcza humanistów” – czytamy w dokumencie.

Komitet Nauk o Literaturze PAN powołał też zespół, który „zajmuje się rozpoznaniem możliwości – organizacyjnych, prawnych, finansowych – wdrożenia idei ukraińskiej wszechnicy na wychodźstwie, której oparciem byłaby sieć polskich uczelni”. Osoby, które chcą przyłączyć się do inicjatywy, mogą pisać na adres wszechnica.ua@gmail.com.

Źródło informacji: Komitet Nauk o Literaturze PAN

Source: Nowy Kurier Galicyjski