PGNiG ma zgodę ukraińskiego regulatora na przejęcie kontroli nad spółką grupy ERU na Ukrainie

PGNiG otrzymało zgodę ukraińskiego urzędu antymonopolowego na objęcie większościowego udziału w spółce KarpatGazVydobuvannya z grupy Energy Resources of Ukraine (ERU).

„PGNiG otrzymało zgodę ukraińskiego urzędu antymonopolowego na objęcie większościowego pakietu udziałów w spółce KarpatGazVydobuvannya należącej do Grupy ERU. To ważny krok do rozpoczęcia wspólnej działalności poszukiwawczo-wydobywczej na zachodniej Ukrainie” – podała spółka.

W październiku ubiegłego roku PGNiG podpisało umowę inwestycyjną z ERU w zakresie wspólnego projektu poszukiwawczo-wydobywczego na Ukrainie. Rozpoczęcie prac planowano na pierwsze półrocze 2021 roku, po uzyskaniu koniecznych zgód i pozwoleń. (PAP Biznes)

Spółka KarpatGazWydobuwannia (wcześniejsza nazwa „Karpacka Grupa Industrialna 2014”) posiada specjalne zezwolenie na wydobywanie kopalin w tzw. obszarze Bybłowskim w powiatach mościskim i starosamborskim w obwodzie lwowskim. Spółka planuje wykonywanie odwiertu nr 1 na głębokość 2500 m.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 39,2 mld zł w 2020 r.

Źródła: bankier.pl, expro.com.ua, cleanerenergy.pl

Source: Nowy Kurier Galicyjski