Pamięć o dziejach Ojczyzny prowadzi ku wielkiej przyszłości

Obchody 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Iwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie

Polacy i osoby polskiego pochodzenia w Iwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie, wzięli udział w obchodach 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W kościele pw. Chrystusa Króla Wszechświata odprawiono uroczystą Mszę Świętą w intencji Polski i rodaków na całym świecie. Odśpiewano też pieśni „Z dawna Polski Tyś Królową” oraz „Boże, coś Polskę”.

Później odbyło się składanie kwiatów przy pomniku polskiego wieszcza narodowego Adama Mickiewicza. Po wybuchu pełnoskalowej wojny monument został osłonięty, jednak nie tak dawno, Adaś, jak czule mówią na niego miejscowi Polacy, znów ujrzał światło dzienne. Toteż z jeszcze większym wzruszeniem zebrani odśpiewali polski hymn narodowy.

– W Konstytucji 3 Maja jest napisane, że wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu. To bardzo ważne słowa. Konstytucja jest gwarancją bezpieczeństwa i życia w pokoju. Póki pamiętamy o swojej historii, czcimy święta narodowe – mamy przez sobą wielką przyszłość! W tym dniu panowały radość, szczęście, poczucie bezpieczeństwa i pokoju. Ukraina też zwycięży – powiedziała Natalia Kulak, członek chóru Echo Stanisławowa.

W ramach obchodów w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku odbyło się również spotkanie z cyklu „Owszem, Polska!” dla wolontariuszy i uczniów języka polskiego oraz członków chóru Echo Stanisławowa, skupionych wokół ośrodka. Młodzież przedstawiła zebranym okoliczności uchwalenia Konstytucji oraz postacie, związane z tym wydarzeniem. Później chórzyści uczyli młodzież polskich pieśni. Na zakończenie uczestnicy spotkania dekorowali pierniki.

– Atmosfera Święta Konstytucji była miła i bardzo przyjazna. Wspólne składanie kwiatów oraz śpiewanie hymnu przypomniało nam o tradycjach i wzbudziło dobre uczucia. Spotkanie w Centrum Kultury Polskiej było dla nas bardzo ważne, ponieważ pozwoliło nam dowiedzieć się więcej o naszej kulturze, o Konstytucji 3 Maja. Dziękuję Centrum za to, że nawet w tych trudnych czasach możemy się spotykać – powiedziała Angelina Ilkiw, wolontariuszka Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku.

Konstytucja 3 Maja została uchwalona w 1791 roku. Była próbą ratowania państwa polskiego przed ostatecznym zniknięciem z mapy świata po I rozbiorze. Mimo pozytywnych zmian, które wprowadzała, w tym zniesienie zasady liberum veto, zachować Polskę przed upadkiem się nie udało. Jednak państwo polskie się odrodziło, a Konstytucja pozostała symbolem wartości demokratycznych, obecnych już wtedy w polskiej społeczności.

Danuta Stefanko

Tekst ukazał się w nr 9 (421), 16 – 29 maja 2022

Fot. Danuta Stefanko

Source: Nowy Kurier Galicyjski