Odnowiono nagrobek powstańca styczniowego w Hubiczach koło Borysławia

Powstaniec styczniowy, weteran wojska polskiego Michał Dobrzański został pochowany wraz z małżonką Katarzyną w 1918 roku na cmentarzu w miejscowości Hubicze położonej pod Borysławiem. Jest to jedno z wielu miejsc spoczynku powstańców 1863 roku, które wymagało odnowienia.

Odnowienie nagrobka stało się możliwe dzięki połączeniu sił Grupy Historycznej Lwów i Regionalnego Towarzystwa Kultury Polskiej Borysławia. Prace zostały sfinansowane z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dzięki regrantingowi stowarzyszenia Odra-Niemen.

– Były tutaj ruiny i resztki ogrodzenia, nie było krzyży i nagrobka, była trawa i krzaki – opowiedział, w jakim stanie zastał to miejsce, Michał Kuc z Grupy Historycznej Lwów.


fot. Michał Kuc

Odszukać miejsce pochówku powstańca pomógł miejscowy historyk Roman Tarnawski. Jak się okazało, w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku prowadził on tu prace naukowe, w trakcie których natrafił na drewniany krzyż z tabliczką, której treść wpisał do notatek.

Treść napisu – ŚP. Michał Dobrzański. Weteran Wojska Polskiego, powstaniec z 1863 roku, przeżywszy 82 lata, ur. 1836 r. – zmarł dnia 29.11.1918. Katarzyna z Zelów. 80 lat. Ur. 1844 r. – zmarła 26.12.1924 r.

– Michała Dobrzańskiego pochowano w najstarszej części cmentarza, sam cmentarz został poświęcony w 1913 roku. Miejsce to było ogrodzone, był tam drewniany krzyż z metalową tabliczką – opowiada Roman Tarnawski, borysławski historyk.

Nowy nagrobek uroczyście poświęcił 13 listopada br. o. Krzysztof Łabędź CMF, proboszcz parafii św. Barbary w Borysławiu.

Podczas uroczystości wicekonsul RP we Lwowie Bartosz Szeliga powiedział: – Na mapie naszych miejsc pamięci na ziemi ukraińskiej przybyło kolejne miejsce – odnowiona mogiła naszego powstańca Michała Dobrzańskiego. Stojąc przy mogile i czytając tę tablicę zwróciłem uwagę na jeden szczegół. Michał Dobrzański jako 33-letni mężczyzna poszedł walczyć o wolną i niepodległą Polskę. Powstanie było nieudane, ale on doczekał się wolnej i niepodległej Polski.

– Kilku powstańców zostało pochowanych na naszych ziemiach i dziś odsłoniliśmy jeszcze jedną kartę historii Borysławia. Jest to nowe miejsce, dokąd będziemy przychodzić 11 listopada i stawiać znicze – powiedział Sergiusz Sylantiew, prezes Regionalnego Towarzystwa Kultury Polskiej Borysławia.

fot. Aleksander Kuśnierz / Nowy Kurier Galicyjski

Dla lwowian najbardziej znanym miejscem spoczynku powstańców 1863 roku jest górka powstańców styczniowych na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Ale jest wiele mało znanych i często zapomnianych pojedynczych pochówków na starych cmentarzach w obwodzie lwowskim. Wymagają one uporządkowania i odbudowania, szczególnie wobec zbliżającej się 160. rocznicy powstania styczniowego.

Aleksander Kuśnierz

Source: Nowy Kurier Galicyjski