Obchody dnia patronki liceum św. Marii Magdaleny we Lwowie

Po raz pierwszy w swojej długoletniej historii szkoła z polskim językiem nauczania nr 10 we Lwowie, dziś liceum, obchodziła dzień swojej patronki. W tym roku mija 10.rocznica powrotu placówce imienia św. Marii Magdaleny, które zostało odebrane szkole w czasach komunistycznych.

Dwudniowe uroczystości rozpoczęły się 20 kwietnia uroczystą mszą świętą z udziałem uczniów, nauczycieli, rodziców, absolwentów i zaproszonych gości w pobliskim kościele św. Marii Magdaleny przy którym w 1816 roku szkoła została założona. Siedemnastowieczna świątynia została ufundowana przez Annę Pstrokońską, rozbudowana wraz z klasztorem przez dominikanów, którzy byli tu do czasu austriackiej kasacji zakonu. Kościół pełnił wyłącznie funkcje sakralne, z niewielką przerwą w latach 1945-1946, do października 1962 r., kiedy oddano go politechnice na klub młodzieżowy. Mimo długoletnich starań powrotu kościoła wiernych obrządku rzymskokatolickiego, w tym absolwentów szkoły, do dziś świątynia pełni funkcję sali organowej.

Po mszy w liceum odbył się uroczysty apel podczas którego uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności artystyczne oraz zaśpiewali hymn szkoły:
Refren: Nasza Maria Magdalena – Głosi absolwentów chór
Nasza„Maria Magdalena – Jest najlepszą z wszystkich szkół.
Nasza Maria Magdalena
Tu się uczy polski skrzat
Nasza Maria Magdalena
Niech nam żyje wiele lat!”


Fot. Igor Rewaga

Obecny na uroczystościach ksiądz ks. Andrzej Migułka, absolwent szkoły, z okazji święta Magdusi złożył życzenia, aby św. Maria Magdalena patronowała dyrekcji, nauczycielom i przede wszystkim uczniom. – Niech ten pokój w tym trudnym czasie również z tych murów rozchodzi się po całym Lwowie, po całym kraju i całym świecie, bo św. Maria Magdalena to piękna patronka, która nas uczy tego pokoju, niech ten kościół powróci do kościoła łacińskiego- dodał.

Po apelu najmłodsi uczniowie udali się do swoich klas, gdzie zajęli się twórczością artystyczną – kolorowali obrazki, wzięli udział w warsztatach z malowania magnesów, tworzeniu tematycznych pocztówek, a także qiuzie, a uczniowie starszych klas mogli więcej dowiedzieć się o pięknym ołtarzu w kościele św. Marii Magdaleny. Dziesiąta klasa pod kierownictwem Ireny Seredy przygotowała ekspozycję „Retro”. Pod czujnym okiem Marty Andruszko została wyeksponowana wystawa tematyczna prac plastycznych uzdolnionych uczniów, a młodzież 9 klasy wraz ze swoją nauczycielką Reginą Lebiedź przygotowała gazetkę szkolną. W święto patronki liceum nie zabrakło również słodkiego poczęstunku dla uczniów.

– Dla nas to jest bardzo wielka uroczystość, szkoła jest ozdobiona na różny sposób postaciami Marii Magdaleny, które rysowały dzieci. Bardzo się cieszymy, że przyjechali nasi absolwenci, którzy też są księżmi i goszczą w naszej szkole. Właśnie św. Maria Magdalena, która od zawsze była naszą patronką łączy naszą wspólnotę. Szkoła, kościół, Polacy, którzy skończyli tę szkołę i dalej się uczą i młode pokolenie, które uczestniczyło w tych uroczystościach, wrasta w tę wspólnotę i będzie dalej niosło nasze tradycje – powiedziała dyrektor Wiera Szerszniowa.

Liceum św. Marii Magdaleny to jedyna placówka oświatowa z polskim językiem wykładowym na terenie państwa ukraińskiego, która nie przerywała swojej działalności od momentu założenia.

Anna Gordijewska

 

Source: Nowy Kurier Galicyjski