Obchody 10-lecia działalności Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku

W Iwano-Frankiwsku odbyły się dwudniowe uroczystości z okazji 10-lecia działalności Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego, jednego z najbardziej prężnie działających ośrodków polskich na Ukrainie, skupiającego wokół siebie dużo młodzieży. Instytucja powstała 11 maja 2013 roku z inicjatywy Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie. Na jubileuszu do dawnego Stanisławowa przybyli m.in. Bartosz Cichocki, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie, przedstawiciele polskiej dyplomacji, Switłana Onyszczuk, przewodnicząca Iwano-frankiwskiej Obwodowej Administracji Państwowej, Oksana Sawczuk, deputowana Rady Najwyższej Ukrainy  przedstawiciele świata nauki, kultury, biznesu oraz organizacji pozarządowych z Polski i Ukrainy.


Foto Igor Rewaga

– Centrum obchodzi 10 lat, a ja dziewięć lat temu przyjechałam do tego miasta ze Lwowa z książką Tadeusza Olszańskiego „Kresy kresów. Stanisławów jednak żyje”. Zakochałam się w tym mieście i wiedziałam, zresztą takie dostałam zadanie, wygrywając konkurs na dyrektora , że mam to miejsce tchnąć życiem. Chcieliśmy, aby to miejsce było gwarne, było miejscem spotkań, dzieci, seniorów, młodzieży, fachowców z różnych dziedzin, naukowców, którzy badają sprawy polsko-ukraińskie. Zakładaliśmy, że to miejsce ma być miejscem dla społeczności polskiej, która jest integralna częścią społeczeństwa ukraińskiego. Chcieliśmy aktywizować ich w różnych dziedzinach życia. Włączyliśmy zarówno działalność kulturalną jak i promocję samej Polski w Ukrainie, ale też szereg wydarzeń, dotyczących współpracy polsko-ukraińskiej – wspomina Maria Osidacz, dyrektor Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku

-Temu jest też poświęcone nasze dzisiejsze spotkanie, bo spotykamy się na jubileuszu, nie tylko rozmawiamy o tym co my zrobiliśmy jako centrum, ale też chcemy rozmawiać i chcemy pracować . Tak naprawdę nie mamy czasu. Musimy już dzisiaj myśleć o tym jak dalej my Polacy czy osoby polskiego pochodzenia w całej Ukrainie będziemy mogli mieć wpływ oraz jaka jest nasza rola w tym, aby pomóc Ukrainie sprostaniu tych wyzwań wojennych w których dzisiaj znajduje się. Jak my możemy się przyczynić się do odbudowy tego kraju – dodała Maria Osidacz.

Wydarzenie rozpoczął panel dyskusyjny „Rola Polaków na Ukrainie we wzmacnianiu polsko-ukraińskiego dialogu kulturowego i relacji społeczno-gospodarczych. W panelu wzięli udział  Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej UW, Wiktoria Szewczenko, prezes Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego im. Juliana Lublińskiego w Zwiahlu, wolontariuszka w Ochotniczym Batalionie Obrony Terytorialnej „Zwiahel”, Anatolij Kurnosow, analityk Centrum Studiów Politycznych „Doktryna”, ekspert Ukraińsko-Polskiej Platformy Medialnej, Jerzy Wójcicki, redaktor naczelny czasopisma „Słowo Polskie”,. Spotkanie poprowadził Paweł Bobołowicz, korespondent Radio Wnet. Podczas dyskusji przeanalizowano obecny stan relacji polsko-ukraińskich oraz wpływ agresji Rosji na Ukrainę na sytuację społeczności polskiej na Ukrainie. Kolejnym tematem dyskusji było zaangażowanie humanitarne i wojskowe Polaków i osób polskiego pochodzenia na Ukrainie w walkę przeciwko rosyjskiemu najeźdźcy. Jednym z elementów panelu było omówienie perspektyw współpracy polsko-ukraińskiej w odbudowie państwa ukraińskiego po wojnie oraz we wzmacnianiu sojuszy międzynarodowych w tej części Europy.

Alina Czirkowa i Danuta Stefanko otrzymały odznaczenia honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. W imieniu  ministra Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego  odznaczenia wręczył ambasador RP na Ukrainie Bartosz Cichocki. To wyraz podziękowania za ich pracę i zaangażowanie w działalność na rzecz kultury polskiej oraz budowania dialogu kulturowego.

Przybyli goście mieli możliwość pospacerować także ulicami miasta i zapoznać się najważniejszymi zabytkami dawnego Stanisławowa.  Obejrzeli dawną Kolegiatę Najświętszej Marii Panny, gdzie obecnie znajduje sie Muzeum Sztuki Przykarpacia, pomnik Adama Mickiewicza dłuta słynnego lwowskiego rzeźbiarza Tadeusza Błotnickiego, pozostałości po dawnym Pałacu Potockich.

Na zakończenie pierwszego dnia obchodów odbyła się gala, podsumowująca 10-letnią działalność Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w dziedzinie popularyzacji języka polskiego, kultury i historii oraz budowania przyjaznych relacji polsko-ukraińskich. Uczestnicy obejrzeli krótki filmik o działalności CKPiDE. Podczas uroczystości została zaprezentowana  działalność edukacyjna ośrodka skupionej na nauczaniu języka polskiego oraz medialna, priorytetem której jest relacjonowanie o życia polskiej społeczności miasta oraz ważnych wydarzeń w kontekście relacji polsko-ukraińskich. Polacy i osoby polskiego pochodzenia w Centrum poznają i podtrzymują polskie tradycji i obyczaje. Po 24 lutego 2023 roku po agresji Rosji na Ukrainę wolontariusze włączyli się w działalność pomocową dla ukraińskiego wojska, przekazywali pomoc charytatywną przekazywaną z Polski dla osób najbardziej potrzebujących, pomagali i wspierali wewnętrznych uchodźców wojennych.

Podczas gali zostały wręczone nagrody zaprzyjaźnionym instytucjom z Polski i Ukrainy. Na zakończenie odbył się koncert w wykonaniu lokalnego zespołu oraz wolontariuszy Centrum.

Foto facebook/ckpide

W ramach obchodów w kościele pw. Chrystusa Króla Wszechświata została odprawiona uroczysta msza święta w intencji pracowników, wolontariuszy i partnerów Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego.

Na zakończenie otwarto wystawę „Nie tylko Mickiewicz – wybrane pomniki i tablice pamiątkowe Stanisławowa”, która przedstawia najciekawsze zabytki dawnego Stanisławowa od początku lat 80. XIX wieku, aż do wybuchu II wojny światowej.

Anna Gordijewska

Source: Nowy Kurier Galicyjski