NBU wprowadza nominał 1000 hrywien

Narodowy Bank Ukrainy wprowadza jesienią nowy banknot o nominale 1000 hrywien.

tysiąc hrywien
(c) facebook.com/NationalBankOfUkraine

Od 25 października 2019 r. Narodowy Bank Ukrainy wprowadza do obiegu nowy banknot o nominale – 1000 UAH. Na awersie nowego banknotu znajdzie się portret Włodzimierza Wernadskiego – wybitnego ukraińskiego uczonego, założyciela pierwszej Akademii Nauk Ukrainy. Na rewersie zostanie umieszczony wizerunek budynku Prezydium Narodowej Akademii Nauk Ukrainy.

tylna strona tysiąca hrywien
(c) facebook.com/NationalBankOfUkraine

Rozmiar i kolor banknotu 1000 hrywien wyraźnie różni się od banknotów innych nominałów, co pomoże łatwiej wyznaczyć wartość nominalną. Rozmiar nowego banknotu wyniesie 75×160 mm. Głównym kolorem jest tla będzie niebieski.

Jak informuje służba prasowa NBU – „biorąc pod uwagę wzrost poziomu dochodów oraz cen, powstała potrzeba emisji banknotu o wyższym nominale” . Po raz ostatni Narodoby Bank Ukrainy wyemitował nowy banknot o nominale 500 hrywien trzynaście lat temu – w 2006 roku.