Na Ukrainie zostanie utworzona grupa robocza do reformowania Państwowej Służby Fiskalnej

Na Ukrainie zostanie utworzona grupa robocza do reformowania Państwowej Służby Fiskalnej
Gabinet Ministrów Ukrainy zatwierdził dekret o utworzeniu międzyresortowej grupy roboczej, która zaprojektuje zalecenia dotyczące reformy systemu organów podatkowych i celnych.

Source: Wschodnik