Memorandum budapeszteńskie nie daje Ukrainie żadnych gwarancji NATO

Memorandum budapeszteńskie nie daje Ukrainie żadnych gwarancji NATO
Memorandum budapeszteńskie z 1994 roku, zgodnie z którym Ukraina zrezygnowała z broni jądrowej, w rzeczywistości nie zapewniło Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa jej suwerenności terytorialnej ze strony sygnatariuszy.

Source: Wschodnik