Mali odkrywcy i ich elementarz

W Liceum nr 10 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie naukę rozpoczęło 24 pierwszoklasistów. Od kilku lat dzięki Fundacji Dziedzictwo Kresowe szkoła ma możliwość korzystania z dodatkowych pomocy metodycznych wydawnictwa „Nowa Era”. Są to podręczniki z serii „Elementarz odkrywców” dla klas 1-3 szkoły początkowej.

– Z tych podręczników w ramach aprobacji korzystały już nauczycielki klas początkowych i bardzo pozytywnie je oceniają – mówi dyrektor szkoły Wiera Szerszniowa. – W ubiegłym roku zostały przedstawione do ukraińskiego Ministerstwa Edukacji i Nauki, które w tym roku szkolnym nadało pozytywną opinię i oficjalne pozwolenie na ich wykorzystanie w szkołach Ukrainy z polskim językiem nauczania.

– Przez trzy lata bardzo dobrze pracowało się nam z tymi podręcznikami – mówi nauczycielka klas początkowych Irena Słobodiana. – Podręczniki, któreśmy dostali – „Elementarz Odkrywców” – są zgodne z programem naszej nowej ukraińskiej szkoły. Mając podręcznik, mając zeszyt ćwiczeń mogliśmy realizować nasz program. Kolorowy, merytorycznie bardzo dobry, metodycznie wspaniały. Dzieciom podobał się, co bardzo ważne! Do tego są jeszcze materiały do prac plastycznych, do prac ręcznych.

– To są bardzo dobre zestawy – kontynuuje pani dyrektor. – Pozwalają realizować najważniejsze zasady nowej ukraińskiej szkoły, co polega na integracji międzyprzedmiotowej, podręczniki są zintegrowane. Pomoce pozwalają realizować podstawowe wymagania – nauczanie przez działalność, nauczanie przez życie. Są bardzo ciekawe, bardzo kolorowe i na pewno uatrakcyjniają i ułatwiają naukę.

Wielkim plusem tych podręczników jest to, że to zestaw, więc jest ciągłość, a to bardzo ważne. Jest to seria, która się nie zmienia z roku na rok. Dzieci i nauczyciele przyzwyczajają się do systematycznej pracy. Wydawnictwo „Nowa Era” na ogół ma bardzo dobrze opracowane podręczniki, a podręczniki z tej nowej serii dostaliśmy od razu, jak tylko one zaczęły być wydawane, za takie wsparcie jesteśmy bardzo wdzięczni Panu Prezesowi Fundacji Dziedzictwo Kresowe Janowi Sabadaszowi.


– Bardzo dobrze mi się pracuje mając takie pomoce dydaktyczne – mówi młoda nauczycielka klasy pierwszej Adriana Kańczuga. – Są bardzo przydatne. Widzę, że dzieciom też się podoba, bardzo aktywnie uczestniczą w zajęciach, rysują.

– Mając taki zestaw podręczników można już w ogóle nic dodatkowego nie wykorzystywać – uważa Irena Słobodiana. – Dlatego, że język polski, przyroda – środowisko, plastyka i matematyka. To wszystko, co najbardziej jest potrzebne dla rozwoju i według programu, w tych podręcznikach jest. Dlatego serdecznie dziękujemy i polecamy się na przyszłość!

Alina Wozijan

Tekst ukazał się w nr 17 (381), 17–30 września 2021

Source: Nowy Kurier Galicyjski