Lwów otworzył własne biuro w Brukseli

Programy i projekty finansowe Unii Europejskiej staną się dla Ukrainy bardziej dostępne, ponieważ w przededniu Dnia Europy  zostało otwarte lwowskie biuro w Brukseli. Poinformował o tym mer Lwowa Andrij Sadowyj.

Dzięki cyklicznym wydarzeniom i programom działającym w Europejskim Komitecie Regionów, biuro stanie się platformą budowania partnerstwa komunalnego między miastami Ukrainy i miastami Unii Europejskiej.

– W Dniu Europy chcemy ogłosić kolejne ważne wydarzenie dla Lwowa i wszystkich ukraińskich miast. Niedawno w Brukseli otwarto biuro Lwowa. Ważne jest dla nas nie tylko dążenie do członkostwa w europejskiej rodzinie, ale także synchronizacja wszystkich procesów integracyjnych na poziomie międzygminnym. Nasza fizyczna obecność w Brukseli umożliwi nie tylko dla Lwowa, ale także wszystkim innym społecznościom ukraińskim zbliżenie się do europejskich procesów, tradycji i możliwości. Mamy dziś ważną misję bycia głosem ukraińskich miast w UE – powiedział  Andrij Sadowyj.

Lwowskie biuro zostało otwarte 4 maja przez zastępcę burmistrza Serhija Kirala. Podczas otwarcia Serhij Kiral podkreślił, że lwowskie biuro zostanie  „front office” dla innych ukraińskich miast.Foto city-adm.lviv

Przedstawicielstwo Lwowa w Europie będzie ściśle współpracować z LKP „Lwowskie Biuro Integracji Europejskiej”. Są już nawet pierwsze efekty prac biura – w Warszawie odbędzie się posiedzenie grupy roboczej Komitetu Regionów do spraw ukraińskich. miasto Lwów we wrześniu.

źródło: city-adm.lviv

 

 

Source: Nowy Kurier Galicyjski