Krajowa Komisja Papierów Wartościowych i Rynku Papierów Wartościowych Ukrainy wykupiła licencję giełdy „Uniwersalna”

Krajowa Komisja Papierów Wartościowych i Rynku Papierów Wartościowych Ukrainy wykupiła licencję giełdy „Uniwersalna”
Krajowa Komisja Papierów Wartościowych i Rynku Papierów Wartościowych Ukrainy wykupiła licencję Prywatnej Spółki Akcyjnej „Giełda Papierów Wartościowych »Uniwersalna«” na podstawie złożonego przez giełdę oświadczenia.

Source: Wschodnik