Jamnica – Świątki: pięć lat partnerstwa i przyjaźni

Tyle bowiem czasu minęło od podpisania umowy o współpracy pomiędzy gminą Jamnicą na Przykarpaciu i gminą Świątki w pow. olsztyńskim woj. warmińsko-mazurskiego.

– Przyjaźń pomiędzy naszymi gminami zaczęła się jeszcze przed decentralizacją i nowym podziałem administracyjnym na Ukrainie. Pierwsze kroki w kierunku współpracy były już w 2016 r. – opowiada Nadija Krychowiecka, specjalista ds. komunikacji społecznych gminy Jamnica. – Wówczas nasi polscy przyjaciele z wójtem Sławomirem Kowalczykiem na czele odwiedzili Jamnicę i nakreślili pierwsze plany przyszłej współpracy. Oficjalny dokument został podpisany już w 2018 r., gdy delegacja z Jamnicy odwiedziła Świątki. Wówczas wójt Sławomir Kowalczyk i przewodniczący gminy Jamnica Roman Krutyj podpisali Umowę o współpracy. Podczas tej wizyty nasza delegacja zapoznała się ze szczegółami samorządu w gminie, z osiągnięciami w sferze kultury i historii. Zwiedziliśmy wówczas Dom kultury, bibliotekę, szkołę podstawową, gimnazjum, przedszkole, ośrodek Straży Pożarnej i gospodarstwo eko-turystyczne „Kwaśne jabłko”. Zapoznaliśmy się z działalnością gospodarki komunalnej.

Od chwili podpisania Umowy w ciągu tych pięciu lat było wiele wzajemnych odwiedzin o różnym charakterze. Brali w nich udział przedstawiciele władz gminnych, była wymiana kulturalno-światowa młodzieży, wizyty na święto Dnia Jamnicy i Dożynek w Świątkach.

– W sierpniu 2019 r. podpisano kolejną Umowę o współpracy w dziedzinie oświaty i kultury oraz wsparcia naszej Straży Pożarnej. W 2020 r., gdy Jamnicę dotknęła powódź, nasi polscy przyjaciele pospieszyli nam z pomocą – kontynuuje Nadija.

Największe wsparcie gmina Jamnica uzyskała po wybuchu wojny z Rosją. Przedstawiciele Świątek jako pierwsi zaproponowali nam pomoc: nadesłano kilka ciężarówek z pomocą humanitarną, samochód dla wojskowych, generatory, leki i wyposażenie dla wojska (celowniki kalimatorowe i noktowizory). Ostatnio delegacja z Jamnicy znów odwiedziła swoich partnerów.


fot. z archiwum gminy Jamnica

W Świątkach miała miejsce impreza poświęcona polsko-ukraińskiemu partnerstwu i wsparciu Ukrainy w wojnie. W czasie spotkania wójt Kowalczyk podziękował mieszkańcom Przykarpacia za lata współpracy i partnerstwa i podkreślił solidarność z narodem ukraińskim oraz zapewnił o dalszym wsparciu w trudnym okresie wojny. W imieniu gminy Jamnica kierownik wydziału oświaty, Natalia Winnik, podziękowała przedstawicielom władz gminy i jej mieszkańcom za szczerą przyjaźń, wsparcie i gościnność. Podczas uroczystości zabrzmiały wiersze po ukraińsku, wygłoszone przez młodzież gimnazjum w Świątkach i pokazano film krótkometrażowy o współpracy obu gmin.

Delegacja gminy Jamnica odwiedziła w Olsztynie koncert „Solidarni z Ukrainą”, podczas którego wystąpił olsztyński chór „Bel canto” i uczniowie ukraińskiej szkoły z Górowa Iłowieckiego. Omawiano również aspekty dalszej współpracy w dziedzinie oświaty – wymianę nauczycieli, wymianę doświadczeń w podejściu do uczniów i przebiegu zajęć. Te kwestie wprowadzane są już w trybie on-line.

– Jamnicka gmina jest szczerze wdzięczna partnerom ze Światek za współpracę i przyjaźń, trwające pięć lat oraz za pomoc i solidarność z Ukraińcami. Jestem przekonany, że dzięki konsolidacji naszych wysiłków, naszej współpracy i wsparciu narodu polskiego Ukraina zwycięży w tej wojnie, a w przyszłości naszym mieszkańcom uda się zrealizować jeszcze niejeden wspólny projekt – podsumowuje Roman Krutyj, przewodniczący Jamnickiej gminy.

Sabina Różycka

Tekst ukazał się w nr 7 (419), 14 – 27 kwietnia 2022

Source: Nowy Kurier Galicyjski