Fundacja im. Św. Jadwigi przekazała karetkę pogotowia dla Ukrainy

W ramach akcji „Pomoc dla Ukrainy” Dortmundzko-Wrocławsko-Lwowska Fundacja im. Św. Jadwigi przekazała kolejną karetkę pogotowia dla Ukrainy. W pełni wyposażona i zaopatrzona w sprzęt medyczny karetka pogotowia ratunkowego, pojechała z Wrocławia na Ukrainę. Trafi do miejscowości przy frontowych, aby ratować życia ukraińskich żołnierzy i cywilów.

– Chcielibyśmy, żeby ta karetka uratowała zdrowie, a może i życie ludziom, którzy będą tego potrzebowali. Ale naszym marzeniem, jak zresztą każdego człowieka, żeby ona pomagała w czasach pokojowych, dla tych którzy normalnie zachorują. Ale sytuacja jaka jest to wszyscy wiemy – powiedział Kazimierz Pabisiak, prezes Dortmundzko-Wrocławsko-Lwowskiej Fundacji im. Św. Jadwigi.

W uroczystości, która odbyła się w siedzibie Straży Miejskiej Wrocławia uczestniczyli m.in. Jurij Tokar, konsul generalny Ukrainy we Wrocławiu, Jakub Mazur, wiceprezydent Wrocławia Radni z Klubu „Wrocław Wspólna Sprawa”, a także duchowni i przedstawiciele uchodźców z Ukrainy.


Fot. Andrzej Borysewicz

– W Ukrainie wciąż jest ciężko teraz. Może jest gdzieś zmęczenie i w Ukrainie ono też jest. Ale jednak rozumiemy, że Ukraina nie ma szansy, nie ma możliwości na zmęczenie, nie może opuścić ręce, bo trzeba dalej walczyć i przeciwstawiać się temu imperium zła, które napadło na Ukrainę – powiedział Jurij Tokar, konsul generalny Ukrainy we Wrocławiu.

Ambulans to dar mieszkańców Wrocławia i ludzi dobrych serc, wrażliwych na potrzeby osób z Ukrainy. To już trzecia karetka, którą udało się zakupić i przekazać dla walczącej Ukrainy. Została zakupiona dzięki akcji „Pomoc dla Ukrainy”, której od początku wojny patronują prezydent Wrocławia Jacek Sutryk i abp Józef Kupny, metropolita wrocławski.

– Jest to pomoc coraz bardziej specjalistyczna. Taka, która akurat teraz jest bardzo potrzebna. Pragnę podziękować wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Jest to wielki dar. I pragnę też bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich, którzy z tej karetki będą korzystali. Niech ona im służy, zapewnia bezpieczeństwo, ratuje życie ich i ich bliskich – podkreślił bp Maciej Małyga, biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej.

Dzięki hojności mieszkańców Wrocławia, Fundacja im. św. Jadwigi przekazała na Ukrainę kolejne 3 tony darów m.in. odzież, żywność, środki chemiczne czy leki. Trafią one do uchodźców wewnętrznie przesiedlonych na terytorium Ukrainy. Dzięki inicjatywie fundacji we Lwowie powstanie także kuchnia polowa, gdzie będą wydawane i rozwożone posiłki uchodźcom wewnętrznym i osobom potrzebującym.

– Dzięki współpracy ze Lwowem, z księdzem arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim, ks. Janem Niklem, proboszczem katedry lwowskiej i przede wszystkim z ks. Rafałem Zborowskim staramy się pomagać, aby ta pomoc była dla wewnętrznych uchodźców, którzy są we Lwowie, ale także dla miejscowych Polaków. Ostatnio przekazaliśmy lodówko-zamrażarkę, żywność, proszki do prania, odzież, środki medyczne. Zakupiliśmy produkty do przygotowania posiłków dla uchodźców. Powstała kuchnia, która będzie przygotowywała 1000 posiłków dziennie, które będą wydawane i rozwożone do osób potrzebujących, do miejscowości gdzie przybywają osoby, które wyjechały z terenów objętych działaniami wojennymi. Wcześniej kupiliśmy chłodnie do tej kuchni – powiedział Kazimierz Pabisiak, prezes Fundacji św. Jadwigi, który podziękował wrocławianom i darczyńcom z całego świata za pomoc we wspieraniu napadniętej Ukrainy.

Fot. archiwum Fundacji im. Św. Jadwigi

Fundacja im. św. Jadwigi z Wrocławia od wielu lat pomaga Polakom we Lwowie, organizując różnego rodzaju zbiórki i akcje charytatywne. Z początkiem pełnoskalowej wojny włączyła się w pomoc mieszkańcom Ukrainy, a także uchodźcom wojennym w Polsce.

Fundacja im. św. Jadwigi powstała w latach 70. XX wieku z inicjatywy Bensberger Kreis, zrzeszającego niemiecki Kościół katolicki i ewangelicki oraz przedstawicieli wrocławskiego Klubu Inteligencji Katolickiej. Na jej patronkę obrano św. Jadwigę Śląską, opiekunkę ubogich i jednocześnie postać łączącą oba narody. W wieloletnie działania skupione pomiędzy Dortmundem a Wrocławiem w 2015 roku włączony został Lwów, głównie przez współpracę z Fundacją „Dajmy Nadzieję”.

Eugeniusz Sało

Akcja pomocowa Fundacji Św. Jadwigi

Source: Nowy Kurier Galicyjski