Forum w siedzibie Rady Obwodowej we Lwowie „O wartości chrześcijańskie” w obronie rodziny

Parlament Ukrainy przyjął do dyskusji projekt ustawy nadającej możliwość rejestracji jednopłciowych związków jako małżeństwo. Wcześniej uchwalone prawo przewiduje wysokie kary finansowe za krytykę związków jednopłciowych.

Społeczny Ruch „O wartości chrześcijańskie” skierowany ku obronie chrześcijańskiej rodziny zgromadził w sali sesji Rady Obwodowej Lwowa deputowanych obwodowych i miejskich, biskupów (greckokatolickiego Gleba Łonczynę z Paryża, rzymskokatolickiego Edwarda Kawę, prawosławnego Amwrosija), duchownych, prorodzinnych naukowców. Inicjator Ruchu, katolicki skaut Bazar Jaremko zrelacjonował podobne spotkania, przeprowadzane w obwodowych i miejskich Radach.

z archiwum autora

Biskup Edward Kawa powiedział:

– Dziś wróg niszczy nasz kraj. Ma to również wymiar duchowy. Pod płaszczem wojny, kiedy nie można prowadzić manifestacji i gdy koncentrujemy się na innych sprawach, próbuje się wprowadzać prawo degradujące rodzinę.

W referatach zaznaczano niebezpieczeństwo takich działań. Ukraina chce być częścią Europy, ale by zachować swoje tradycyjne wartości, nie chce przyjmować niewłaściwych wzorów.

Sposób działania w innych krajach pokazuje, że sukcesywnie wprowadza się tam prawo do adopcji dzieci przez takie związki.

Zwrócono uwagę, że Europa to nie tylko kultura LGTB i gender. Rodzinę chciał niszczyć już Lenin. Ukraina ma być miejscem rozwoju wartości rodzinnych, a nie wysypiskiem śmieci.

Ks. Grzegorz Draus, referent do spraw misyjnych Kurii Metropolitalnej i proboszcz parafii św. Jana Pawła II we Lwowie, wręczył przedstawicielom Rady Obwodowej krzyż od Hufca ZHP w Chełmie, jako symbol wartości chrześcijańskich, na których opiera się Ukraina oraz misji chrześcijańskiej rodziny zachowującej od zepsucia społeczeństwo. Ks. Grzegorz Draus został przedstawiony jako „przedstawiciel Polski, która jest pierwsza w pomocy Ukrainie oraz przewodzi w Europie w obronie rodziny i jest wzorem troski o małżeństwo i dzieci”. Mówił: – W Polsce dyskutuje się nie czy, ale na ile zwiększyć pomoc dla kolejnych dzieci.

Przypomniał wezwanie św. Jana Pawła II przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej, by wchodziła do niej ze swoimi chrześcijańskimi wartościami. I tak, Polska zachowuje w prawie zasady zwyczajnej rodziny, będąc pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej.

z archiwum autora

W podpisanej przez 111 uczestników Forum deklaracji wspomniano o zapisanej w Konstytucji Ukrainy zasadzie ochrony małżeństwa, które jest związkiem mężczyzny i kobiety. Wezwano prezydenta, by nie dopuścił do uchwalenia ustawy o związkach jednopłciowych. Wezwano do interweniowania u swoich posłów, by nie dopuścili do przyjęcia takiego prawa

ks. Grzegorz Draus

Tekst ukazał się w nr 11 (421), 16 – 29 czerwca 2022

Source: Nowy Kurier Galicyjski