Deszczycia: Rosja stale próbuje wbić „historyczny klin” między Kijów Warszawę

Deszczycia: Rosja stale próbuje wbić „historyczny klin” między Kijów Warszawę
Moskwa wykorzystuje skomplikowaną historię, aby skłócić Ukrainę z Polską. Kijów i Warszawa w swoim rozwoju cywilizacyjnym rozumieją, że historia nie może dzielić narodów.

Source: Wschodnik