Archeolodzy odkryli w Bełzie pozostałości monasteru z XI wieku

W Bełzie w obwodzie lwowskim archeolodzy zrobili niecodzienne odkrycie – znaleźli pozostałości budowli na terenie uroczyska Klemenszczyzna, gdzie w XI-XVII w. istniał monastyr. Wyjątkowość tego znaleziska polega na tym, że jest to pierwsze potwierdzenie ewentualnego istnienia na terenie najstarszego miasta w obwodzie lwowskim staroruskiego klasztoru, który był tylko wzmiankowany w kronikach i materiałach archiwalnych.
Source: ZIK