Ambasadorowie krajów G7 wezwali Radę Najwyższą do wsparcia reformy emerytalnej

Ambasadorowie krajów G7 wezwali Radę Najwyższą do wsparcia reformy emerytalnej
Zaproponowana przez rząd reforma systemu emerytalnego została zaprojektowana w ścisłej współpracy z MFW, ustanawia „elastyczny wiek emerytalny” i przewiduje bardziej przejrzystą i sprawiedliwą formułę naliczania emerytur.

Source: Wschodnik