2 maja – Dzień Flagi RP oraz Dzień Polonii i Polaków za Granicą

Święto Flagi RP zostało ustanowione w 2004 roku. W symbolice polskiej flagi biel pochodzi od bieli orła, będącego godłem Polski i bieli Pogoni, rycerza galopującego na koniu – godła Litwy. Historycznie polskie barwy narodowe wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. Oba godła znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych. Biało-czerwona flaga przez wieki jednoczyła Polaków. Podczas zaborów, kiedy Rzeczpospolita została wymazana z mapy, miała szczególne znaczenie, wzmacniała poczucie siły narodowej. Po odzyskaniu niepodległości Polacy łączyli się pod biało-czerwonymi sztandarami.

2 majato również Dzień Polonii i Polaków za Granicą, czyli wszystkich Polaków mieszkających poza granicami Polski. Święto zostało ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dowód uznania dla Polonii za ich dorobek i wkład w odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w celu potwierdzenia więzi z ojczyzną i jedności wszystkich Polaków na świecie. Szacuje się, że poza granicami Polski żyje około 20 milionów osób narodowości polskiej.

Z tej okazji składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim Polakom rozsianych po całym świecie, pielęgnującym język i kulturę polską z pokolenia na pokolenie oraz promującym pozytywny wizerunek Polski.

Polakom na Ukrainie życzymy wytrwałości, wiary i nadziei w tym trudnym dla nas wszystkich czasie – wojny z rosyjskim najeźdźcą.

Zespół redakcji „Nowego Kuriera Galicyjskiego”

Source: Nowy Kurier Galicyjski