180. rocznica założenia Teatru Skarbkowskiego

Z okazji 180. rocznicy założenia Teatru Skarbkowskiego w Ukraińskim Teatrze Dramatycznym im. Marii Zańkowieckiej — mimo trudnej wojennej rzeczywistości — udało się jednak zorganizować II Międzynarodową Naukowo-Praktyczną konferencję „Teatr Hrabiego Stanisława Skarbka w kontekście europejskich wartości kulturowych”. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa pt. „Na scenie Teatru Skarbka (1842-1900)” przygotowana przez Konsulat Generalny RP we Lwowie. Jak zaznaczyła teatrolog dr Danuta Kaczyńska „Jest to jeden z niewielu teatrów, który w XIX wieku zasłynął z tego, że na scenie tego teatru odbywały się przedstawieni w języku polskim, kiedy to Polski jeszcze nie istniało. Teraz w czasach bardzo trudnych dla Ukrainy ten teatr stał się takim pewnego rodzaju pomostem między współczesnym teatrem a przeszłością”. Ukraińsko-polski projekt artystyczny umożliwi badaczom teatrologii i historii architektury wymianę doświadczeń oraz przyczyni się do popularyzacji historii teatru.
fot. Ihor Rewaga

W 1842 roku we Lwowie uroczyście otwarto jeden z największych teatrów w Europie nazwany od imienia fundatora — Teatrem Skarbkowskim. Po wybudowaniu w 1842 roku gmach Teatru był na tyle ogromny, że mieścił także sale konferencyjne, redutowe, a nawet mieszkania, zajmowane m.in. przez Artura Grottgera czy Juliusza Kossaka. Lwów słynął wówczas z wielu premier i wystawień wielkich dramatów i komedii polskich twórców wystawionych w tym teatrze takich jak Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Aleksander Fredro, Gabriela Zapolska, Józef Korzeniowski.

Wydarzenie odbyło się dzięki współpracy Konsulatu Generalnego RP we Lwowie z Teatrem Narodowym im. Marii Zańkowieckiej wraz z Lwowskim Uniwersytetem Narodowym im. Iwana Franki oraz Uniwersytetem Narodowym Politechnika Lwowska.

Anna Gordijewska

Source: Nowy Kurier Galicyjski