We Lwowie powołano społeczny komitet obrony zabytków

Przez zagrożenie dla zabytków o znaczeniu ogólnonarodowym, wśród których są zamki w Olesku, Złoczowie i Podhorcach, między innymi w związku z pragnieniem, aby przenieść wspomniane obiekty na własność Lwowskiej Rady Obwodowej, we Lwowie utworzono społeczny komitet na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego.
Source: ZIK