W tym roku planuje się dozbroić ukraińską armię w ponad 10 tysięcy jednostek uzbrojenia i sprzętu wojskowego

W tym roku planuje się dozbroić ukraińską armię w ponad 10 tysięcy jednostek uzbrojenia i sprzętu wojskowego
„Zgodnie z określonym przez Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy zapotrzebowaniem, w 2017 roku planowane jest dostarczenie do wojska ponad 10 tysięcy jednostek uzbrojenia i sprzętu wojskowego”, – oświadczył zastępca ministra…

Source: Wschodnik