W Mińsku uzgodniono nowy tryb ciszy na Donbasie

W Mińsku uzgodniono nowy tryb ciszy na Donbasie
Trójstronna grupa kontaktowa ds. uregulowania sytuacji na Donbasie z udziałem przedstawicieli oddzielnych rejonów obwodu donieckiego i ługańskiego potwierdziła przychylność wobec wprowadzenia trybu wstrzymania ognia na Donbasie od godziny 00.00 25…

Source: Wschodnik