Uroczystość wręczenia dyplomów dla ukraińskich i polskich i konserwatorów

We Lwowie w sali reprezentacyjnej ratusza odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP prof. Piotra Glińskiego w uznaniu zasług dla ochrony zabytków wspólnego dziedzictwa kulturowego Polski i Ukrainy podczas rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie. Wyróżnienia otrzymało 44 polskich i ukraińskich konserwatorów. Dyplomy wręczył konsul konsulatu RP we Lwowie Bartosz Szeliga. 18 kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków.

W ceremonii udział wzięli mer Lwowa Andrij Sadowyj, Lilia Onyszczenko, radca mera Lwowa ds. dziedzictwa kulturowego, przedstawiciele ministerstwa kultury RP, Instytutu Polonika oraz ochrony środowiska historycznego rady miejskiej i obwodowej.


Fot. Aleksander Kuśnierz

– Ponad rok temu znany nam przez ostatnie dekady świat uległ dramatycznemu przeobrażeniu. Zabytki stały się, podobnie jak ludzie, celem i ofiarą wojny juz od pierwszych dni rosyjskiej napaści na Ukrainę. Polscy i ukraińscy specjaliści podjęli walkę o uratowanie naszego wspólnego dziedzictwa. Należy jednak pamiętać, że współpraca pomiędzy naszymi konserwatorami dzieł sztuki rozpoczęła się wiele lat temu (…) Dzisiejsza uroczystość odbywa sie we Lwowie, miejscu szczególnym na mapie dziedzictwa kulturowego – napisał w liście odczytanym podczas wręczenia dyplomów minister Piotr Gliński.

W ramach programu wsparcia instytucji ukraińskich, koordynowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, wielka rolę odgrywa Instytut Polonika. Dzięki aktywnym działaniom tej instytucji udało sie zabezpieczyć przed pożarami ponad 220 obiektów sakralnych na terenie centralnej i zachodniej Ukrainy oraz w samym Lwowie.

Uroczystość wręczenia dyplomów honorowych zorganizował Instytut Polonika we współpracy z Lwowską Radą Miejską oraz Konsulatem Generalnym RP we Lwowie.

Anna Gordijewska

Source: Nowy Kurier Galicyjski