Ukraina jako pierwsza na świecie przeprowadziła aukcję za pomocą technologii blockchain

Ukraina jako pierwsza na świecie przeprowadziła aukcję za pomocą technologii blockchain
Przedsiębiorstwo Państwowe „System Handlu Elektronicznego Zajętym Majątkiem” (ukr. SETAM) przeprowadziło pierwszą na świecie aukcję za pomocą technologii blockchain, która uniemożliwia zmianę danych w systemie.

Source: Wschodnik