Ukraina będzie przyciągać turystów z innych krajów za pomocą strony internetowej

Ukraina będzie przyciągać turystów z innych krajów za pomocą strony internetowej
Portal turystyczny Visit Ukraine z wiarygodnymi i aktualnymi informacjami o możliwościach turystycznych regionów i miast Ukrainy w językach obcych powinien zostać opracowany do końca czwartego kwartału 2017 roku.

Source: Wschodnik