Pomoc KUL dla uchodźców z Ukrainy, m.in. ponad 100 miejsc w akademiku

Pomoc lokalową – ponad 100 miejsc w domu studenckim, a także niezbędną pomoc prawną, duchową i psychologiczną oraz opiekę nad dziećmi zaoferował Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II dla obywateli Ukrainy, którzy obecnie doświadczają dramatu wojny.

„Działania pomocowe KUL – realizowane są w ramach aktualnie obowiązującego prawa – dotyczą nie tylko studentów, ale także wszystkich obywateli Ukrainy” – poinformował w piątek 25 lutego br. rzecznik prasowy uniwersytetu dr hab. Michał Wyrostkiewicz, prof. KUL. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami KUL podjął bardzo zdecydowane działania na rzecz niesienia pomocy uchodźcom wojennym po trwającej od 24 lutego inwazji militarnej Rosji na Ukrainę.

W tym momencie KUL – w porozumieniu z władzami województwa lubelskiego – uruchomił telefon kontaktowy (+48 515 852 632) oraz e-mail (Ukraina@kul.pl) – obsługiwane w językach ukraińskim, rosyjskim i polskim. Podczas rozmowy będzie można otrzymać kompletne informacje np. na temat tego, gdzie się udać po pomoc i jak kontynuować studia w Polsce.

„Studenci, którzy spełniają odpowiednie warunki formalne (np. maja obywatelstwo polskie kartę Polaka), po zakwalifikowaniu przez odpowiednie komisje uczelniane zostaną przyjęci do nas na studia” – zapewnił rzecznik KUL. Wyjaśnił jednak, że w kwestii przyjmowania cudzoziemców obowiązują uczelnię specjalne regulacje prawne. W tej sprawie KUL oczekuje na informacje z MEiN na temat tego, w jaki sposób i na jakich zasadach można studentom umożliwić kontynuacje studiów.

„Uniwersytet jest otwarty na to, aby stać się uczelnią dla tych, którzy chcą kontynuować kształcenie w Polsce” – zapewnił prof. Michał Wyrostkiewicz.

Rzecznik KUL podkreślił, że działania pomocowe dotyczą nie tylko studentów, także nie tylko ich rodzin, ale wszystkich potrzebujących ludzi z Ukrainy dotkniętych wojną. Wszystko realizowane jest w porozumieniu z władzami województwa. „Pomoc KUL-u jest pomocą oficjalną. Oczywistością jest więc wstępna kwalifikacja uchodźców w odpowiednich punktach przy przejściach granicznych. Oferujemy dość rozbudowany pakiet pomocowy” – dodał Michał Wyrostkiewicz.

Rzecznik KUL wymienił pomoc lokalową, w tym momencie KUL dysponuje ponad setką miejsc w domu studenckim, co zostało już zgłoszone sztabowi wojewódzkiemu. Miejsca te są do dyspozycji wojewody. Ponadto jest to pomoc prawna – KUL będzie doradzać uchodźcom, co zrobić po przejeździe do Polski, m.in. jak postępować w gąszczu przepisów, aby pobyt był legalny; aby jak najspokojniej funkcjonować w nowej trudnej rzeczywistości.

Dodatkowo KUL oferuje pomoc psychologiczną, pomoc dla osób z niepełnosprawnością, pomoc duchową – np. nabożeństwa w języku ukraińskim i spotkania z duszpasterzem. Ważną częścią pomocy będzie też wsparcie rodzin, w tym matek z dziećmi.

„Pomoc generuje koszty, więc uruchomiliśmy konto w ramach Fundacji Rozwoju KUL, na które są zbierane pieniądze przeznaczone na pomoc” – podsumował dr hab. Michał Wyrostkiewicz, prof. KUL. Uniwersytet informował już wcześniej, że Fundacja Rozwoju KUL otworzyła konto bankowe, na które można wpłacać środki przeznaczone na pomoc ofiarom rosyjskiej agresji. Nr konta: 83 1050 1953 1000 0090 8154 7532.

Rzecznik KUL dodał też, że na uniwersytecie będą organizowane zbiórki darów materialnych. Chodzi o materiały pierwszej pomocy, które niebawem zostaną przekazane na Ukrainę.

Rzecznik prasowy KUL

Source: Nowy Kurier Galicyjski