Lwów zaprasza Polaków pomóc w oczyszczeniu Pełtwi

Ścieki ze lwowskiej oczyszczalni ścieków trafiają do rzeki Pełtew, a stamtąd do Bugu i następnie do Wisły. Aby zmodernizować oczyszczalnie ścieków i zmniejszyć negatywne oddziaływanie na środowisko nie tylko Ukrainy, ale i Polski, spółka komunalna Lwiwwodokanał chce pozyskać polskich inwestorów do modernizacji oczyszczalni ścieków. Już prowadzone są rozmowy z polskim Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Source: ZIK