Konkurs grantowy „Bliżej Polski. Regranting. Wsparcie realizacji wydarzeń polonijnych za granicą”

Fundacja Wolność i Demokracja zaprasza do udziału w otwartym konkursie grantowym dla organizacji i grup nieformalnych „Bliżej Polski. Regranting. Wsparcie realizacji wydarzeń polonijnych za granicą”.

Więcej szczegółów na temat konkursu: wid.org.pl/regranting2023

Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych inicjatyw dotyczących realizacji wspólnych działań przez Polonię i Polaków mieszkających poza granicami Polski i ukierunkowanych na szeroko rozumianą promocję polskiej kultury, historii i sportu.

Wspierane będą wydarzenia polonijne realizowane za granicą służące integracji środowisk polonijnych.

Ogłoszenie konkursu: 15 maja 2023 r.

Termin realizacji projektów i wykorzystania dotacji: 1 lipca – 30 listopada 2023 r.

Termin ogłoszenia I naboru ofert upływa: 15 czerwca 2023 r.

Maksymalna kwota dotacji na realizację małego projektu: 10 000 zł

źródło: Fundacja Wolność i Demokracja

Source: Nowy Kurier Galicyjski