Kolejne chrzty Romów w ośrodku dla uchodźców parafii św. Jana Pawła II we Lwowie

Dwie duże romskie rodziny pochodzące z terenów bezpośrednich działań wojennych musiały opuścić swoje miejsce zamieszkania. Stan wojny pogłębił ich ubóstwo. Znalazły bezpieczną przystań w Domu Parafii św. Jana Pawła II we Lwowie. Pragnęli chrztu i wiary dla swoich dzieci. W parafialnym kościele odbył się chrzest dziesięciorga dzieci.


z archiwum autora

Zwykle czas pobytu uchodźców nie jest długi.

z archiwum autora

Rodziny udały się na Zakarpacie, gdzie jest bezpieczniej i mają nadzieję na samodzielne życie. Tam będą kontynuować chrześcijańskie wychowanie dzieci.

Znamienne jest, że kapłan podczas chrztu używał kapy, podarowanej przez Małe Siostry Jezusa z Częstochowy, żywo wspierające misje wśród Romów.

Wraz z opieką materialną nad uchodźcami niezbędna jest troska duchowa. Stan ciągłego zagrożenia stawia egzystencjalne pytania, dlatego duszpasterska opieka w czasie wojny staje się bardziej intensywna

ks. Grzegorz Draus

Tekst ukazał się w nr 11 (421), 16 – 29 czerwca 2022

Source: Nowy Kurier Galicyjski