Ihor Cependa i Stanisław Stępień uhonorowani Nagrodą „Rzeczpospolitej” im. Jerzego Giedroycia”

Laureatami XXIII edycji Nagrody „Rzeczpospolitej” im. Jerzego Giedroycia zostali prof. Ihor Cependa, rektor Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku i prof. Stanisław Stępień, dyrektor Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemyślu.

Kapituła Nagrody „Rzeczpospolitej” im. Jerzego Giedroycia uzasadniła przyznanie tegorocznej nagrody następująco: „Za wieloletni wysiłek w kreowaniu atmosfery przyjaźni między narodami polskim i ukraińskim. Za nieugięte wspieranie wszystkiego co łączy i przeciwstawianie się temu co dzieli narodowe tradycje Polski i Ukrainy. I za odwagę wysiłku intelektualnego w dochodzeniu historycznej prawdy o relacjach między obu narodami”.

Prof. Ihor Cependa jest rektorem Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku. W swoich badaniach naukowych skupia się na tematyce relacji ukraińsko-polskich. W latach 1996–1999 był sekretarzem ambasady Ukrainy w Polsce.

Profesor Stanisław Stępień jest dyrektorem Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemyślu i wykładowcą w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu. Jego zainteresowania badawcze to m.in. stosunki polsko-ukraińskie w XIX i XX w., mniejszości narodowe w Polsce i na świecie, dzieje Kościoła greckokatolickiego, dzieje kultury na Kresach Wschodnich.

fot. Rzeczpospolita

Gala odbyła się w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Laudację wygłosił Jan Malicki. – Dobrze, że są tacy ludzie, jak nasi wybitni Laureaci Nagrody 2023, gdyż przy nich można być pewnym, że nie odstąpią od swego przekonania i będą dalej pracować dla dobrych relacji polsko-ukraińskich – powiedział Jan Malicki, członek kapituły, laureat Nagrody 2013. – Stanowią przy tym znakomity przykład osób o takim samym trybie myślenia: prof. Stanisław Stępień uważa, że stosunki Polaków z Ukraińcami i Polski z Ukrainą, winny być jak najlepsze, ponieważ jest to niezbędne dla bezpiecznego bytu i rozwoju Polski! Prof. Igor Cependa równocześnie uważa, że stosunki Ukraińców z Polakami i Ukrainy z Polską, winny być jak najlepsze, ponieważ jest to niezbędne dla bezpiecznego bytu i rozwoju Ukrainy.

Redakcja „Rzeczpospolitej” ustanowiła nagrodę w 2001 r., w pierwszą rocznicę śmierci znakomitego redaktora i polityka, twórcy „Kultury” i Instytutu Literackiego w Paryżu.

źródło: na podstawie Rzeczpospolita

Source: Nowy Kurier Galicyjski