Władze Lwowa proszą u EBOiR 35 mln euro na rekultywację miejskiego składowiska odpadów

Władze miasta Lwowa i przedsiębiorstwo komunalne „Zielone miasto” złożyły wniosek o przyznanie 35 mln euro kredytu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.
Source: ZIK